© Drees & Sommer Netherlands
Laboratoria, Kantoren

Atalmedial Amsterdam

Opdrachtgever

Atalmedial

Hoofdaannemer

Medicomzes

Locatie

Slotervaartgebouw (voormalig ziekenhuis)

Project periode

Diverse deelprojecten: 2016 - 2021

Elke dag verwerkt Atalmedial meer dan 10.000 buisjes bloed voor diagnostisch onderzoek op verzoek van huisartsen, verloskundigen, instellingen, ziekenhuizen en andere zorgverleners. Hiermee is Atalmedial één van de grootste samenwerkingspartners in Nederland op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. Atalmedial verwacht de komende jaren groei van productie en wilde zich hierop voorbereiden door haar huisvesting daarop in te richten. Zodoende is een deel van de begane grond en drie vleugels van de derde verdieping van het Slotervaartgebouw gehuurd en verbouwd. Drees & Sommer verzorgde het project- en bouwmanagement en het interieurontwerp en de layout ontwikkeling. 

De nieuwe huisvesting in het Slotervaartgebouw is in deelprojecten uitgevoerd. In 2017 is het centrale KCL lab in vleugel 3C gerealiseerd en daarna in 2018 de kantoorvleugel 3D. Begin 2021 is het specieel laboratorium opgeleverd (vleugel 3B). Het laboratorium is volledig gerobotiseerd, volgens de nieuwste technieken ingericht en beschikt over één van de grootste tracks voor klinische chemie in Europa. Dit centrale laboratorium vormt een belangrijke spil in de strategie van Atalmedial om door schaalvergroting hoogwaardige diagnostiek over de volle breedte te leveren. 

Video | Een interview met medewerkers en bestuur van Atalmedial en met Drees & Sommer over de nieuwe huisvesting (3 min).

Toegevoegde waarde

Drees & Sommer heeft Atalmedial in eerste instantie ondersteund met het maken van strategische keuzes aangaande haar vastgoedportefeuille. Vervolgens heeft Drees & Sommer de plannen ook uitgevoerd waarbij het gehele projectmanagement richting opdrachtgever en uitvoerders onder verantwoording van Drees & Sommer viel; van ontwerp tot en met implementatie. Tot de werkzaamheden behoorden onder meer budget- en planningsbewaking, overleggen op stuur- en werkgroepniveau, technisch- en bouwkundigadvies en aansturing op de bouw.

Diensten

  • Strategisch huisvestingsadvies
  • Inventarisatie technische bouwkundige staat
  • Opstellen MJOP
  • Testfit en inrichtingsplan
  • Projectmanagement (ontwerp t/m implementatie)
  • Bouwmanagement tijdens realisatie
© Drees & Sommer Netherlands
© Drees & Sommer Netherlands
© Drees & Sommer Netherlands
© Drees & Sommer Netherlands
© Drees & Sommer Netherlands
© Drees & Sommer Netherlands
© Drees & Sommer Netherlands
© Drees & Sommer Netherlands