© Inbo
Renovatie & Transformatie, Overheidsgebouwen, Kantoren, Culturele gebouwen

Gemeentehuis en Turmac Cultuurfabriek Zevenaar

Opdrachtgever

Gemeente Zevenaar

Architect

Inbo

Aannemer

WAM & Van Duren

Installatieadviseur

Nelissen ingenieursbureau

Oppervlakte

Fase 1: 12.000 m²
Fase 2: 5.500 m²

Verdiepingen

Fase 1: 5
Fase 2: 2

Parkeerplaatsen

200

Projectperiode

fase 1: 2014 - 2019
fase 2: 2017 - 2019

Na het samenvoegen van de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden was behoefte aan één nieuw gemeentehuis. Dit is gerealiseerd in de voormalige sigarettenfabriek van Turmac en later British American Tobacco (BAT), die werd getransformeerd tot gemeentehuis voor Gemeente Zevenaar en multifunctioneel maatschappelijk vastgoed. Drees & Sommer Netherlands (voorheen BOAG) is betrokken geweest vanaf de aankoop van drie gebouwen van het BAT-complex – de voormalige sigarettenfabriek met kantoorruimte van British American Tobacco: het Turmac-gebouw, Huize Rijck en fabriekshal ‘Hal 12’.

Fase 1
Het gemeentehuis is gerealiseerd in het Turmac-gebouw en een deel van Hal 12. Voor de realisatie van het nieuwe gemeentehuis heeft Drees & Sommer het proces begeleid om het project tot stand te brengen. Naast projectleiding binnen de gemeentelijke organisatie, heeft Drees & Sommer het ontwerpteam aangestuurd en de advisering gedaan voor de aanbesteding op basis van een UAV-gc contract. Ook de verhuisbegeleiding naar de nieuwe huisvesting lag bij Drees & Sommer.

Fase 2
Voor het resterende deel van Hal 12, ongeveer 75% met een totaaloppervlak van ruim 5.500 m² BVO, heeft Drees & Sommer een concept ontwikkeld: een multifunctioneel gebouw met culturele, maatschappelijke en sociale voorzieningen voor Zevenaar en omgeving. In de Turmac Cultuurfabriek zijn werkplekken, vergaderfaciliteiten en culturele functies gerealiseerd voor onder meer Filmhuis Zevenaar, Liemers Museum, Bibliotheek de Liemers, Volksuniversiteit, Caleidoz Welzijn, Regionale Sociale Dienst en het streekarchief. In overleg met deze instanties zijn we gekomen tot een ruimteverdeling, de exploitatie van de totale hal, een beheersovereenkomst en gezamenlijk gebruik van de ruimten.

Bij de realisatie van de Turmac Cultuurfabriek is veel aandacht besteed aan de duurzaamheid. Door de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen en een warmte-koudeopslag kan de gemeente Zevenaar veelal in haar eigen energiebehoefte voorzien.

Toegevoegde waarde

 • Betrokken vanaf ontwerp en selectie bouwteam tot en met oplevering
 • Overall proces- en projectcoördinatie binnen GROTICK
 • Korte lijnen en intensieve samenwerking met Gemeente en uitvoerende partijen
   

Diensten

 • Projectmanagement vanaf ontwerp t/m oplevering
 • Aanbesteding en aanbestedingsadvies
 • Conceptontwikkeling voor cultuurcluster
 • Directievoering en toezicht
 • Werkplekadvisering
 • Huisvestingsadvies
 • Verhuisbegeleiding