© Pixabay
Onderwijsinstellingen

Protestantse Theologische Universiteit Utrecht

Opdrachtgever

Protestantse Theologische Universiteit 

Locatie

Amsterdam/Groningen/Utrecht

Projectperiode

september 2021 - juli 2022

Het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit, momenteel gevestigd in Amsterdam en Groningen, heeft besloten de PThU nieuw te vestigen in Utrecht. Drees & Sommer ondersteunt de universiteit vanaf het intensieve oriëntatie- en besluitvormingsproces. Bij dit proces waren onder meer studenten, medewerkers, raad van advies, universiteitsraad, raad van toezicht en diverse samenwerkingspartners betrokken. De universiteitsraad, het college van hoogleraren en de raad van toezicht hebben unaniem gekozen voor Utrecht als nieuwe vestigingsplaats. Het besluit is bekrachtigd door de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland.  

Aanleiding voor de keuze van een nieuwe unilocatie was onder meer de constatering van het college dat de bestaande vestiging op twee locaties belemmerend is voor de vorming van een hechte academische gemeenschap waarin studenten, docenten en externe gasten elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken en studeren. Bovendien is het hebben van twee locaties duur en inefficiënt, met name in de onderwijsuitvoering. Ook de eigen zichtbaarheid van de PThU is daardoor minder sterk.  

De keuze van de stad is de eerste fase in het proces naar één locatie. Als eerste heeft Drees & Sommer een programma van eisen voor de concrete locatie geformuleerd. Op basis van dit programma van eisen zal passende huisvesting gezocht worden. PThU streeft ernaar om 1 september 2024 te kunnen starten op de nieuwe locatie.

Toegevoegde waarde

Ondersteuning bij het intensieve oriëntatie- en besluitvormingsproces

 

Diensten

Projectmanagement /Strategisch Huisvestingsadvies 
UX & Workplace Consulting