© Beamm
Advisering, Overheidsgebouwen, Kantoren

Stadhuis Gemeente Nissewaard Spijkenisse

Opdrachtgever

Gemeente Nissewaard

Architect

BuroNVDS

Aannemers

Kubus (bouwkundig)
Van Dorp (installateur)
Puur Projectstoffering (vloeren)
WL Techniek (BMI/OAI/toegangscontrole)
EnEn Meubelmakers (inrichting)

BVO

5.700 m2

Projectperiode

januari - december 2022

Gemeente Nissewaard stond voor de heroverweging van de huisvestings- en ontwikkelstrategie van het stadhuis. Groot onderhoud was sowieso noodzakelijk en in dat kader wilde de gemeente onderzoeken of een koersverlegging van kantoor- naar meer thuiswerk de toekomst was. Ook was er een duurzaamheidsopgave die in de vastgoedstrategie meegenomen kon worden. In opdracht van Gemeente Nissewaard heeft Drees & Sommer een uitvoerig gebruikersonderzoek gedaan. Uit de diverse voorgestelde huisvestingsconcepten heeft de gemeente er een gekozen voor de verdere detaillering. De herinrichtingsopdracht bestond vervolgens uit twee delen: de begeleiding van het ontwerptraject van het huisvestingsconcept en de uitvoering daarvan. Concreet gaat het over het herinrichten van 5.700 m2 kantoorruimte in het stadhuis van Gemeente Nissewaard.

In de nieuwe plattegrond zijn ruim 400 flexibele werkplekken gerealiseerd voor de circa 650 medewerkers van de gemeente – uit het onderzoek kwam ook dat men 60% in het stadhuis en 40% thuis werkt. Eén van de uitgangspunten voor het huisvestingsconcept was bovendien een inspirerende werkomgeving te creëren met ruimte voor activiteit gerelateerd werken en informele ontmoetingen. Met een gevarieerd materiaalgebruik en een rijk kleurenpalet zijn zones gecreëerd waardoor ruimtes een eigen, herkenbare identiteit krijgen. Het ontwerp van BuroNVDS, met een open werktuin met veel glas en veel kleur, is écht gericht op communicatie en taakgerelateerd werken.

Gedurende de verbouwing coördineerde Drees & Sommer de realisatie van de inrichting: de voortgang van de werkzaamheden, toetsing van de uitvoering op het goedgekeurde ontwerp en de controle op de geleverde kwaliteit. In de uitvoering van de verbouwing zijn ook de installaties aangepast en zijn diverse MJOP-werkzaamheden meegenomen. Tijdens de uitvoeringsfase waren de kantoorvleugels die verbouwd werden in gebruik.

Toegevoegde waarden

Duidelijk aanspreekpunt voor Gemeente Nissewaard
Coördinatie en begeleiding vergunningentraject
Algehele coördinatie van het inkooptraject
Voorzien in werkomschrijvingen
Coördinatie en begeleiding uitvoeringstraject en oplevering
Afwikkelen van restpunten en opleverdocumentatie

 

Diensten

Projectmanagement
Projectmanagement Fit-Out

© Beamm
© Beamm
© Beamm
© Beamm
© Beamm
© Beamm
© Beamm
© Beamm
© Beamm
© Beamm
© Beamm