Renovatie & Transformatie, Zorgvastgoed, Woongebouwen

Stichting Vincentius Rotterdam

Opdrachtgever

Stichting Vincentius

Architect

Putter Partners Architecten

Oorspronkelijke architect

Grandpré Molière (1934)

Aannemer

Dura Vermeer

Overige adviseurs

LBP Sight

Oppervlak

2.350 m²

Project periode

2016-2017

Stichting Vincentius Rotterdam ondersteunt individuele personen en groepen die in geestelijke en maatschappelijke nood verkeren. De stichting exploiteert een monumentaal opvanghuis en ondersteunt en initieert maatschappelijke hulpverlening aan mensen/gezinnen in de Rotterdamse samenleving die hulpbehoeftigen zijn. 

Het woningbouwcomplex aan de Mackaystraat in Rotterdam is een gemeentelijk monument. In 2015 heeft Drees & Sommer (toen BOAG) een haalbaarheidsstudie gedaan naar de mogelijkheden om van de eenkamerappartementen tweekamerappartementen te maken. Onder meer door het benutten van de ruimte in de kappen konden de oorspronkelijke 29 appartementen  worden omgebouwd tot 24 ruime tweekamerwoningen (49 m2) met twee gemeenschappelijke huiskamers. Met de nieuwe huurder, zorginstelling Pameijer, is het plan verder uitgewerkt met bijzondere aandacht voor de bouwfysische kwaliteit (geluidsisolatie, warmteisolatie) en het behoud van het monument.

Toegevoegde waarde

We hebben van Vincentius de (financiële) ruimte gekregen om zoveel mogelijk de loze ruimte die in het pand aanwezig was met soms forse ingrepen nuttig te maken. Daarmee werd het haalbaar voor Pameijer en Stichting Vincentius om aan hun zorgdoelstellingen en maatschappelijke doelstelling te voldoen.

Diensten

  • Haalbaarheidsstudie
  • Onderhandeling aannemer (bouwteamverband)
  • Kwaliteitsbewaking tijdens uitvoering
  • Beoordeling meer- en minderwerk