UX & Workplace Consulting

Bij veel huisvestingsprojecten ligt de focus vooral op het ontwerp en de technische uitvoering. Onderzoek naar de wensen en behoeften van de gebruikers werd tot voor kort in veel gevallen te laat of helemaal niet gedaan. Vanwege de pandemie groeit het besef dat het faciliteren van een positieve gebruikerservaring bijdraagt aan het behalen van organisatiedoelstellingen. Een goede ontwikkeling; het succes van uw organisatie hangt in belangrijke mate af van de directe werk-, leer- en zorgomgeving en het welzijn van uw medewerkers.

Grote trends als globalisering, digitalisering, individualisering, mobiliteit, verstedelijking en de kenniseconomie zorgen allemaal voor fundamentele veranderingen in de werkomgeving. Een werkplek is meer dan alleen een kantoor. Het is een plek waar medewerkers samenkomen. Bovendien is een werkomgeving het visitekaartje van de organisatie een katalysator voor verandering en een belangrijke bron voor drive, productiviteit en creativiteit. Moderne en toekomstige arbeid vereist daarom flexibele structuren en ontwikkeling van nieuwe werkplekconcepten. Het gaat minder om de vierkante meters en des te meer om kwaliteit. De beleving van de gebruiker komt steeds meer centraal te staan.

Drees & Sommer ontwikkelt werkplekconcepten op basis van de UX design methodiek. Aan de hand van co-research technieken onderzoeken we wie de gebruikers van het pand zijn, wat ze doen en wat hun huidige ervaring is. Wij onderzoeken, bestuderen, ontdekken en valideren ideeën vanuit verschillende invalshoeken om op deze manier unieke inzichten te verkrijgen. Deze inzichten vertalen we naar geïntegreerde oplossingen die anticiperen op de wensen van de opdrachtgever en eindgebruikers.

Vanuit onze UX aanpak ontwerpen we een werkplekconcept dat enerzijds de medewerkers ondersteunt om hun werk zo efficiënt mogelijk te doen en anderzijds de bedrijfsvisie en waardes uitdraagt. Wat maakt het bedrijf uniek en welke ervaring biedt het zijn medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat de medewerkers zich verbonden voelen met het bedrijf? Dat heeft alles te maken met bedrijfscultuur. Het is de kunst om techniek, functionaliteit, ontwerp, facilitaire dienstverlening en branding samen te smeden tot een gebuikerservaring. Deze ervaring, ook wel bekend als User Experience (UX), onderstreept waar uw organisatie voor staat en draagt daarmee bij aan uw succes.

Selectie van onze projecten

Nokia wereldwijd

Wereldwijd adviseren wij Nokia over de werkplekken en de ideale situatie tussen vastgoedtargets en de lokale behoeften en verwachtingen. Gezamenlijk hebben wij een werkplekconcept neergezet dat global wordt uitgerold. Voor met name de Europese vestigingen verzorgen we ook het change management: hoe kan de geboden functionaliteit geïmplementeerd én eigen gemaakt worden?

Sdu Den Haag

In 2019 verhuisde de Nederlandse uitgeverij Sdu hun hoofdkantoor in Den Haag naar een gebouw waar eerst het Internationaal Strafhof gehuisvest was. Drees & Sommer verzorgde het werkplekconcept en interieurontwerp op basis van een - samen met de medewerkers door middel van change management opgezette - nieuwe manier van (samen)werken. Een op elkaar afgestemde werkplek, met overlegruimtes en op maat gemaakt meubilair, beplanting en styling, onderstreepten de ambities en behoeften van de gebruikers van het gebouw. De medewerkers ervoeren dat de veranderde ruimte een nieuwe werkwijze in de hand werkte waar flexwerken en werkzaamheden inplannen naar eigen inzicht onderdeel van uitmaken.

RNHB Utrecht

Vanwege sterke groei zocht vastgoedfinancier RNHB naar nieuwe huisvesting in Utrecht. Drees & Sommer Nederland verzorgde het projectmanagement voor het huisvestingstraject. In de eerste fase hebben wij RNHB ondersteund in het selecteren van een geschikte kantoorlocatie: het nieuwe WTC in Utrecht. Vervolgens hebben we de inbouw en inrichting van de gehuurde kantoorverdiepingen begeleid.

Wat u van ons kunt verwachten

Huisvestingsvisie
Ambities/visie/strategie
Design
Werkplekconcept
Space Planning
Design Management
Change Management

Contact

Daphne Gielesen Managing Director / Head of UX & Workplace Consulting

+31 (0)6 504 908 14
daphne.gielesen@dreso.com


Neem contact op