Directievoering en Toezicht

Drees & Sommer heeft eigen directievoerders en toezichthouders in dienst. Project- en bouwmanagers met uitgebreide kennis van en ervaring met grote en kleinere bouwprojecten. Ook bij complexe projecten weten zij exact hoe het uitvoeringsproces dient te verlopen en hoe het optimaal aangestuurd wordt.

De Directievoerder en Toezichthouder van onze afdeling Construction Management kunt u apart of als team aanstellen, beide functioneren complementair aan elkaar. Afhankelijk van de contractvorm met de uitvoerende partij wordt de mensen ingezet. Uiteenlopend van steekproefsgewijze controle tot en met volledige aansturing van de aannemer.

  • De directievoerder van Drees & Sommer opereert in uw naam, is onder andere de voorzitter van de bouwvergadering, stuurt de realisatie van de bouw aan en is de bewaker van het contract, het geld en de projectorganisatie.
  • De toezichthouders van Drees & Sommer zijn VCA-gecertificeerd en ondersteunen de directievoerder of direct u, als opdrachtgever, in het controleren en borgen van de beoogde kwaliteit van de huisvesting en behartigen uw belangen op de bouwplaats.

De ogen en oren van de opdrachtgever op de bouwplaats

Onze directievoerders en toezichthouders richten zich tijdens de realisatie van een bouwproject op een viertal aspecten:

  • Borging van kwaliteit in het bouwproces;
  • Samenwerking in het bouwproces;
  • Focus op risicobeheersing;
  • Voorkomen van meerwerk.

Middels Snagstream en VKV-rapportages wordt er stelselmatig voorzien in heldere verslaglegging waarmee het bouwdossier voor de opdrachtgever en opdrachtnemer discussies voorkomt en achterbannen goed gerapporteerd kunnen worden.

Contact:

Directievoering en Toezicht door Drees & Sommer
Francis Alba Heijdenrijk Teamleider Construction Management