Huisvestingsadvies

Eén van de kerngebieden waarin de specialisten van Drees & Sommer actief zijn, is huisvestingsadvies. Als onafhankelijk advies- en projectmanagementbureau weten wij waarover wij praten als het gaat om veranderingen in de huisvestingsbehoeften van organisaties. Drees & Sommer kan u hierin succesvol ondersteunen.

Aangezien iedere organisatie uniek is, gaan onze Fit Out projectmanagers en UX adviseurs bij dergelijke verandertrajecten altijd uit van de waarden van uw organisatie. Samen met u vertalen wij deze waarden naar een huisvestingsplan of ambitiedocument, waarin uw huisvestingsambities voor de lange termijn worden opgetekend.

Haalbare huisvestingsambitie

Onze deskundige ondersteuning gaat door, ook na het opstellen van een ambitiedocument. Zo toetsen wij de vastgestelde ambities op het gebied van huisvesting op haalbaarheid en zullen wij de bijbehorende risico’s en knelpunten voor u blootleggen. Het opgeleverde haalbaarheidsonderzoek kan vervolgens weer als basis dienen voor een concreet programma van eisen, waarmee uw nieuwe huisvestingplannen daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.

Het opstellen van een huisvestingsplan

Met een gedegen huisvestingsplan kan uw organisatie jaren vooruit. Daarom focussen onze adviseurs van het team UX & Workplace Consulting zich op het integreren van uw bedrijfsvisie in flexibele en schaalbare huisvesting voor de langere termijn. De resultaten uit diepte-interviews met medewerkers, werkplekmetingen, enquêtes en zorgvuldige analyse van de verschillende typen werkzaamheden binnen uw organisatie vormen een degelijke basis voor de zogeheten huisvestingsambities.

Uw ambitiedocument uitwerken

Zijn uw huisvestingsambities eenmaal bepaald, dan is het zaak om deze om te zetten naar concrete plannen. In deze fase onderzoeken onze huisvestingsadviseurs in hoeverre er een match bestaat tussen uw ambities en de huidige huisvesting. Uit deze analyse komt een Programma van Eisen voort dat u op het lijf geschreven is en dat aan de basis ligt van een eventuele beslissing voor nieuwbouw, renovatie of transformatie. De projectmanagers van Drees & Sommer kunnen vervolgens het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces voor u begeleiden. 

Life Cycle Cost analyse

Wilt u onnodige kosten tijdens de levensduur van uw huisvesting voorkomen en vooral focussen op kwaliteit? Onze adviseurs van de afdeling Cost Consulting kunnen een Life Cycle Cost analyse uitvoeren: een onderzoek waarmee u de investerings-, beheers- en onderhoudskosten in kaart brengt. Een Life Cycle Cost analyse is bij Drees & Sommer in vertrouwde handen. Ongeacht het stadium waarin uw huisvestingsvraagstuk zich bevindt, voorzien onze adviseurs u van waardevolle adviezen en inzichten. Hiermee kunt u zo goed als zeker besparen op uw exploitatiekosten! 

Huisvestingsadvies van de specialisten van Drees & Sommer

Wij willen organisaties concrete en hoogwaardige huisvestingsoplossingen bieden: huisvestingsadvies dat volledig is afgestemd op de specifieke ambities en mogelijkheden van uw organisatie. Drees & Sommer is een onafhankelijk adviesbureau en zet alles op alles om, uiteraard binnen de kaders van de wet- en regelgeving, uw huisvestingsambities te realiseren.

Contact:

Huisvestingsadviseurs Drees & Sommer
Daphne Gielesen Teamleider Huisvestingsadvies

+31 (0)88 776 26 70
daphne.gielesen@dreso.com