© MRP/Ballast Nedam Development
Gebiedsontwikkeling, Woongebouwen, Nieuwbouw

Cartesius Utrecht

Opdrachtgever

MRP en Ballast Nedam Development

Architect

Mecanoo, Paul de Ruiter en EVA Architecten

Oppervlakte

Fase 2-6: 13,3 ha

Aantal woningen

Fase 2-6: ca. 2.500 woningen

Project periode

2018 - 2027

Utrecht krijgt er een unieke nieuwe wijk bij: Cartesius. Het gebied dat ooit werkplaats en rangeerterrein van NS was wordt herontwikkeld tot een levendige, gezonde en duurzame stadswijk met woningen en allerlei voorzieningen zoals een stadspark, school, een supermarkt, horeca en diverse commerciële ruimten. Het historische CAB (Centraal Auto Herstel Bedrijf, onderdeel van NS) ondergaat een transformatie en wordt de blikvanger en huiskamer voor de wijk. In Cartesius komen ruim 2.800 woningen voor uiteenlopende doelgroepen, huur en koop en zowel grondgebonden als gestapeld. Cartesius Utrecht wordt de komende jaren in fasen gerealiseerd. Cartesius bestaat uit zes fasen. In fase 2-6 is ruimte voor ongeveer 2.500 woningen. De bouw van circa 300 woningen van de eerste fase is gestart door ontwikkelaar Keystone.

Ontwikkelaars Ballast Nedam Development en MRP zijn voor de ontwikkeling van Cartesius geïnspireerd door de wetenschappelijke theorie van de Blue Zones. In Cartesius komt een gedifferentieerd en inclusief woonmilieu en een ruimtelijke omgeving waar ontmoeten en natuurlijk bewegen centraal staan met een geheel eigen identiteit en hoge ambities. MRP en Ballast Nedam Development bouwen volgens de laatste inzichten op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, ecologie en circulariteit.  In nauwe samenwerking met verschillende partners zoals universiteiten, aanbieders in deelmobiliteit en gebruikers wordt het concept voor gezonde verstedelijking in dit gebied uitgewerkt. Zo nodigt het groene Cartesiuspark en de groene lus rondom de stadswijk uit om buiten actief te zijn en zijn de voorzieningen op loop- of fietsafstand. Om draagvlak te creëren worden buurtbewoners en belangstellenden regelmatig betrokken bij de ontwikkelingen in de nieuwe wijk.

In opdracht van de beide ontwikkelpartijen coördineert Drees & Sommer de gehele gebiedsontwikkeling (fase 2-6), waarbij gestuurd wordt op de GROTICK-elementen. De projectdirecteur en projectmanager zijn via Drees & Sommer voor de duur van het project aan Cartesius verbonden en verantwoordelijk voor het development management van de gebiedsontwikkeling. Het projectteam Cartesius bestaat uit ontwikkelaars, projectmanagers en het marketing & communicatie team die samen vormgeven aan de gehele ontwikkeling van de nieuwe wijk. De projectdirecteur en projectmanager verzorgen ook de representatie van het consortium bij de gemeente Utrecht, NS en andere stakeholders.

Toegevoegde waarde

  • Uitontwikkeling van de lopende en komende fasen binnen tijd, budget en kwaliteit.
  • Opzet van een integraal plan van aanpak voor de lopende en komende fasen, binnen de gestelde kaders van de gemeente en de NS.
  • Afstemming met diverse stakeholders en contractpartijen (zoals gemeente en NS).
  • Integreren van het Cartesius concept in alle fasen van de ontwikkeling.
  • Overall coördinatie van het project binnen GROTICK.

Diensten

  • Development Management
  • Project Management
© MRP/Ballast Nedam Development
© MRP/Ballast Nedam Development