Onderwijsinstellingen, Nieuwbouw, Renovatie & Transformatie

Clusius College Hoorn

Opdrachtgever

Clusius College

Architect

RoosRos Architecten

Installatieadviseur

Feniks

Constructeur

Swinn

Oppervlakte

Nieuwbouw ca. 4.000 m² 
Bestaande bouw ca. 2.500 m² 

Project periode

2018 - 2022

Het (her)huisvestingsproject betreft de renovatie van het huidige vmbo-gebouw en vervangende nieuwbouw van het huidige mbo-gebouw van het Clusius College in Hoorn. De keuze voor de combinatie van duurzame renovatie en toekomstbestendige nieuwbouw is gemaakt op basis van een uitvoerige haalbaarheidsstudie en een duurzaam plan voor de gebiedsontwikkeling waarbij onderwijsvorm en de ontwikkeling van de huisvesting goed op elkaar aansluiten. Drees & Sommer is betrokken vanaf de haalbaarheidsstudie en verzorgt het integraal projectmanagement tot en met de realisatie.

Eind 2020 is de aanbesteding voor de aannemer gestart en in het voorjaar van 2021 is J.M. Putter geselecteerd. Het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw wordt in bouwteamverband uitgewerkt naar een definitief ontwerp. De bouwwerkzaamheden starten naar verwachting na de bouwvak van 2021. Volgens de huidige planning kunnen de gebouwen dan medio 2022 in gebruik genomen worden.

Jurgen Holtz, Directeur Clusius College Hoorn, kijkt uit naar een voorspoedige samenwerking: “Onze school staat bekend om kleinschalig en kwalitatief goed onderwijs met betrekking tot duurzaamheid, leefomgeving, voedsel en natuur zodat leerlingen en studenten succesvol zijn in vervolgopleiding, werk en maatschappij. Deze verbouwing zorgt dat wij ook in de toekomst kwalitatief toekomstgericht onderwijs blijven aanbieden. Enerzijds vanuit technisch oogpunt van de gebouwen, maar zeker ook vanuit een duurzame visie. Uiteraard blijft het geven van goed onderwijs tijdens deze bouw prioriteit. De veiligheid van leerlingen, studenten en medewerkers staat voorop.”

Toegevoegde waarde

Het projectteam van Clusius College Hoorn is meegenomen in een proces met workshops die hebben geleid tot een nieuwe visie op duurzaam onderwijs. Vervolgens is de staat en ontwikkelpotentie van de huisvesting inzichtelijk gemaakt.met als resultaat: gefaseerde vervangende nieuwbouw als beste oplossing. Drees & Sommer verzorgt het volledige projectmanagement van voorbereiding en uitvoering.

Diensten

  • Strategisch huisvestingsplan
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Ontwikkelplan
  • Bouwkostenraming
  • Interieurontwerp
  • Integraal projectmanagement