Onderwijsinstellingen, Nieuwbouw, Renovatie & Transformatie

Vonk (Clusius College) Hoorn

Opdrachtgever

Stichting Clusius College

Architect

RoosRos architecten

Aannemer

Aannemersbedrijf J.M. Putter

Installatieadviseur

Feniks

Constructeur

Swinn

Oppervlakte

Nieuwbouw ca. 4.000 m² 
Bestaande bouw ca. 2.500 m² 

Project periode

2018 - 2023

In 2018 besloot Stichting Clusius College een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren om onderwijs en toekomstbestendige huisvesting voor de vestiging Hoorn beter op elkaar te laten aansluiten. Vanaf dit moment heeft Drees & Sommer Netherlands (destijds nog BOAG) de opdrachtgever bijgestaan bij het vormgeven en uitvoeren van een integraal ontwikkelplan. De keuze voor de combinatie van duurzame renovatie en vervangende, toekomstbestendige huisvesting voor Clusius College Hoorn is gemaakt op basis van een uitvoerige haalbaarheidsstudie en een duurzaam plan voor de gebiedsontwikkeling. 

Vanaf augustus 2022 zijn ROC Kop van Noord-Holland en Clusius college gefuseerd en gaat Clusius College verder onder de naam Vonk. De huisvestingsopgave voor Vonk vestiging Hoorn, groenonderwijs op vmbo- en mbo-niveau dat alle facetten van groen behandeld in theorie en praktijk, betreft de renovatie van het bestaande vmbo-gebouw en vervangende nieuwbouw van het bestaande mbo-gebouw. Op het groene buitenterrein van de school zijn diverse mogelijkheden voor praktijkonderwijs. 

Drees & Sommer is betrokken vanaf de haalbaarheidsstudie en verzorgt het integraal projectmanagement tot en met de realisatie en fit-out. Onderdeel van de opdracht van Drees & Sommer was de selectie en aansturing van het ontwerpteam (RoosRos, Feniks, SWINN en ZRi) en de selectie, contractvorming en aansturing van het bouwteam (het ontwerpteam aangevuld met Aannemersbedrijf J.M. Putter) dat het VO heeft uitgewerkt tot een DO waarop in december 2021 een omgevingsvergunning bouwen is aangevraagd.

Het nieuwe schoolgebouw is een hoogstaand ontwerp met maximale efficiëntie waar het gaat om duurzaamheid en energiebesparing; een gebouw met een open karakter, dat in elk opzicht past bij de groene ambitie van Vonk. Een grote uitdaging lag bij de landschappelijke uitwerking waarbij het educatieve terrein van de groene school straks tevens fungeert als toegankelijk wandelgebied voor de omgeving. De bestaande flora & fauna is zorgvuldig ingepast in het ontwerp. 

Toegevoegde waarde

Het projectteam van destijds nog Clusius College Hoorn is meegenomen in een proces met workshops die hebben geleid tot een nieuwe visie op duurzaam onderwijs. Vervolgens is de staat en ontwikkelpotentie van de huisvesting inzichtelijk gemaakt.met als resultaat: gefaseerde vervangende nieuwbouw als beste oplossing. Drees & Sommer verzorgt het volledige projectmanagement van voorbereiding en uitvoering.

Diensten

  • Strategisch huisvestingsplan
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Ontwikkelplan
  • Bouwkostenraming
  • Interieurontwerp
  • Integraal projectmanagement
© RoosRos