Bolckmans/LEMKEN Steketee
Nieuwbouw, Productiegebouwen, Kantoren

LEMKEN Plant Dinteloord (Steketee)

Opdrachtgever

LEMKEN Plant Dinteloord B.V.
(voorheen Machinefabriek Steketee B.V.)

Architect

Bolckmans 

Landschapsarchitect

FRENSCH 

Aannemer

Heembouw

Omvang

Circa 13.000 mbvo

Projectperiode

maart 2022 - maart 2024

Oplevering hallen: oktober 2023
Oplevering totaal: maart 2024

LEMKEN Plant Dinteloord - tot aan de overname door LEMKEN GmbH actief onder de naam Machinefabriek Steketee - is een toonaangevende fabrikant van onkruidtechnologie voor precisielandbouw. Als gevolg van de wereldwijde vraag naar mechanische, cameragestuurde onkruidbestrijding bleek de huisvesting in Stad aan 't Haringvliet in de nabije toekomst niet toereikend. Het nieuwe gebouw op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland in Dinteloord omvat vier productiehallen (plus de voorbereiding voor een vijfde hal), kantoren en een customer experience/trainingscentrum, ofwel AgroForum. De totale oppervlakte is circa 13.000 m² bvo. Daarnaast wordt het landschap rondom de nieuwbouw aangelegd onder architectuur.

Ondersteuning van voortraject tot en met oplevering
Drees & Sommer Netherlands ondersteunt LEMKEN gedurende alle fasen van dit project: in het voortraject vielen daaronder het opstellen van het Programma van Eisen, het toetsen van het ontwerp hierop, de monitoring van de ontwerpfase op onder meer planning, budget en kwaliteit, het begeleiden van de aanbestedingsprocedure en de contractonderhandeling met aannemer Heembouw. Tijdens de bouw verzorgt het team projectmanagement en construction management tot en met de oplevering.

Schakel tussen Duitse opdrachtgever en Nederlandse aannemer
LEMKEN heeft haar wortels in Duitsland. En hoewel de Duitse en Nederlandse cultuur op veel vlakken vergelijkbaar is, verschilt de denkwijze en de wet- en regelgeving. Zo zijn de Duitse bouwvoorschriften veel uitgebreider dan het Nederlandse Bouwbesluit. Drees & Sommer biedt meerwaarde met zijn expertise in de Nederlandse markt en wet- en regelgeving én met het inlevings- en adaptatievermogen in andere, internationale systemen en denkwijzen. Drees & Sommer is de schakel tussen de Duitse opdrachtgever en de Nederlandse aannemer en zorgt voor de 'vertaling' van wensen en eisen over en weer. Wij staan gedurende het hele proces in de schoenen van LEMKEN, overwegen de consequenties, risico's en kansen van beslissingen en leggen die ter besluitvorming aan de opdrachtgever voor. 

 

 

Toegevoegde waarden

  • begeleiding vanaf ontwerp tot en met oplevering
  • aanbestedingsbegeleiding en onderhandelingen met geselecteerde partij

Diensten

  • Cost Controlling
  • Program Management
  • Project Management
  • Construction Management
Bolckmans/LEMKEN Steketee