© M+R Architecten
Renovatie & Transformatie, Kantoren

PGB Amstelveen

Opdrachtgever

PGB Pensioendiensten

Architect

M+R architecten

Oppervlak

7.000 m² (excl. buitenruimte)

Project periode

2019 - 2021

Bij Pensioenfonds PGB en zijn uitvoeringsorganisatie PGB Pensioendiensten werken ca. 350 medewerkers aan de taken van het fonds. De nieuwe huisvesting in het Atria-gebouw in Amstelveen is na een intensieve verbouwing en inrichting opgeleverd. Het aangekochte kantoorpand uit 1986 is getransformeerd tot een efficiënt, duurzaam en modern kantoor dat voldoet aan de behoeften van de medewerkers, relaties en het bestuur. 

Change management
Bij de start van het huisvestingsproject hebben de changemanagers van Drees & Sommer samen met PGB een ambassadeursgroep samengesteld: een groep collega’s die de verschillende afdelingen en lagen binnen de organisatie vertegenwoordigen. Tijdens het ontwerptraject heeft M+R architecten met deze groep verschillende co-creatiesessies gehad om ervoor te zorgen dat de behoeften vertaald werden in het ontwerp: een echte PGB-ontmoetingsplek voor zowel medewerkers, bestuur en relaties met goede voorzieningen om digitaal en fysiek werken te combineren. De hoge mate van betrokkenheid tijdens het gehele proces zorgde voor veel draagvlak onder de medewerkers en leidde tot een succesvolle implementatie. 

Duurzaam
Blikvangers in het nieuwe kantoor zijn twee nieuwe, open trappen in de atria. Duurzaamheid en het strakke budget waren belangrijke pijlers voor PGB binnen het project. Veel materialen en producten zijn voor de verbouwing en inrichting hergebruikt en er is gekozen voor het aanschaffen van tweedehands en circulaire producten. Samen met PGB hebben de facility managers van Drees & Sommer een cateringconcept opgezet en de aanbesteding daarvan begeleid. Het concept is afgestemd op de wensen van de ambassadeursgroep en diverse thema’s zijn in het concept meegenomen.

Toegevoegde waarde

Tijdens de verbouwingsperiode zijn als gevolg van de coronamaatregelen aanpassingen nodig geweest. Hierbij is geprobeerd het ontwerp zo veel mogelijk te behouden. De focus van het UX team lag op het positief benaderen van de maatregelen; wat kan er wél? Zo is de maximale capaciteit van het kantoor berekend, rekening houdend met onder andere de werkplekken, vergaderfaciliteiten, het restaurant, maar ook trappenhuizen en looproutes. 

Diensten

  • Werkplekconcept
  • Programma van Eisen
  • Ontwerpmanagement
  • Change Management
  • Aanbesteding losse percelen (bouwkundig, installaties, maatwerk, gevel)
  • Coordinatie werkzaamheden uitvoering
  • Facilitair cateringconcept en aanbesteding
  • Aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen
© M+R architecten
© M+R architecten
© M+R architecten
© M+R architecten
© M+R architecten
© M+R architecten
© M+R architecten