© Dura Vermeer
Overheidsgebouwen, Renovatie & Transformatie, Kantoren

Rechtbank Rotterdam

Opdrachtgever

Dura Vermeer Bouw Heyma BV

Architect

Fokkema & Partners

Aannemer

Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed BV

Constructeur

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs

Installatieadviseur

Deerns

Overige adviseurs

E-installateur: TES installatietechniek
Bouwfysica: DGMR
W-installateur: A. de Jong Installatietechniek

Oppervlakte

15.000 m²

Verdiepingen

14

Projectperiode

2017 - 2020

De Rechtbank Rotterdam op de Kop van Zuid is grootschalig gerenoveerd. Onder meer werden de publieke ontvangstruimte, de zittingszalen en de kantoorverdiepingen verbouwd. In opdracht van consortiumleider Dura Vermeer was Drees & Sommer (toen BOAG) als procesmanager UAV-gc betrokken vanaf de tenderfase, tijdens de ontwikkeling en de realisatie.

De Rechtbank Rotterdam is ondergebracht in de Wilhelminahof, een openbare, met glas overkapte ‘galleria’ met eromheen drie bouwvolumes waaronder zich ook nog het metrostation Wilhelminaplein bevindt. Het gerechtsgebouw was na 25 jaar toe aan een update. Het Rijksvastgoedbedrijf gunde de opdracht voor het ontwerp en realisatie van de herinrichting van de rechtbank op basis van een Design & Build (UAV-gc) contract aan het consortium onder leiding van Dura Vermeer. Drees & Sommer (BOAG) maakte deel uit van dit consortium, naast Fokkema & Partners Architecten en andere adviseurs.

De routing naar de ontvangstbalies van de rechtbank is optimaal vormgegeven en de wachtruimte is omgevormd tot een kwalitatief hoogwaardig verblijfsgebied. De entree voor de rechtbank biedt nu letterlijk en figuurlijk de warme, welkome omgeving die zorgt voor verbinding tussen de twee gebouwen waarin de rechtbank is gehuisvest. Ook de kantooromgeving, met onder meer een kenniscentrum en ontmoetingsgebied, is volledig gerenoveerd en aangepast aan de wensen van de gebruikers. Een helder lijnenspel en houten accenten geven overzicht en sfeer aan de zakelijke zones.

Behalve het gehele interieur werden ook de installaties voor koeling, verwarming, energiedistributie, ICT en verlichting aangepakt en zijn er diverse verbeteringen op het gebied van brandveiligheid. Gedurende de gefaseerde verbouwing bleven de rechtbank en de kantooromgeving in gebruik.

Drees & Sommer (BOAG) heeft in het renovatietraject diverse rollen vervuld: vanaf de tenderfase is het bedrijf bij het project betrokken als procesmanager UAV-gc. In de ontwerpfase kwam daar de rol van ontwerpmanager bij. In de uitvoering was het de verantwoordelijkheid van de procesmanager om de kwaliteit van het proces en de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de op te leveren documenten te bewaken.

Toegevoegde waarde

  • Betrokken vanaf de tenderfase, tijdens de ontwikkeling en de realisatie

Diensten

  • Procesmanagement UAV-gc
  • Ontwerpmanagement
  • Kwaliteitsbewaking proces en documenten
© Dura Vermeer
© Dura Vermeer