© Proloog
Nieuwbouw, Kantoren

The Joan Amsterdam

Opdrachtgever

Being

Architect

OZ architecten

Aannemer

Visser & Smit Bouw / Kropman Installatietechniek

Constructeur

Arcadis

Installatieadviseur

Arcadis

Overige adviseurs

BREEAM
Brand en Bouwfysica: Arcadis

Oppervlakte

27.000 m² BVO

Projectperiode

2019 - 2022

Ter hoogte van het knooppunt Amstel (A2 en A10) wordt in Amsterdam The Joan gerealiseerd: een zeer duurzaam (BREEAM excellent), multifunctioneel, flexibel en inspirerend multi-tenant kantoorgebouw voor de huisvesting van creatieve, innovatieve bedrijven en kantoren en een bijbehorende parkeergarage. The Joan I omvat flexibele kantoor- en creatieve bedrijfsruimte, royale werkplaatsen, ruimte voor evenementen en een restaurant, verdeeld over acht verdiepingen. Op de begane grond is een publiek toegankelijk restaurant gesitueerd. The Joan II is het drielaagse, groene parkeerhuis met 246 parkeerplaatsen voor The Joan I, 130 voor de naastgelegen Bouwmaat XL en een fietstenstalling.

Being is de ontwikkelaar van The Joan. Drees & Sommer Netherlands (voorheen BOAG) is betrokken geweest bij  de kostenramingen in VO- en DO-stadium, de selectie van de bouwteampartner, het bouwrijp maken van de locatie en de procesbegeleiding tot en met bouwteam- en aannemingsovereenkomst. Om Being te ontzorgen verzorgt Drees & Sommer tijdens de realisatie van The Joan het projectmanagement inclusief de voortgangscontrole en de kwaliteitsborging. Naast de kwaliteitscriteria van Being wordt voldaan aan de eisen die door of namens de eigenaar en hun adviseurs worden gesteld. Ook worden de vragen van eventuele huurders gecoördineerd.

Diensten

  • Cost Consulting  (kostenramingen VO en DO)
  • Projectmanagement voorbereiding (selectie bouwteampartner, procesbegeleiding bouwteam- en aannemingsovereenkomst
  • Projectmanagement uitvoering (incl. voortgangscontrole, kwaliteitsborging, huurdersbegeleiding)
© Proloog
© Proloog
© Proloog
© Proloog