©Boyan and Nanne de Ru
Kantoren, Advisering, Renovatie & Transformatie

The Ocean Cleanup Rotterdam

Opdrachtgever

The Ocean Cleanup

Gebouweigenaar

RED Development

Architect

Powerhouse

Aannemers

Roodenburg Groep
Blouw Afbouw 

Omvang

2.000 m2

Projectperiode

april- september 2023

Drees & Sommer omarmt duurzaamheid in de projecten. The Ocean Cleanup is een uitzonderlijk voorbeeld waar we praktische ondersteuning hebben geleverd op het vlak waarin wij sterk zijn: projectmanagement. In het centrum van Rotterdam stond een kantoorgebouw in afwachting van de vergunningen voor sloop en nieuwbouwontwikkeling grotendeels leeg. Voor een periode van ten minste twee jaar heeft The Ocean Cleanup de 5e verdieping en de 6e verdieping van het gebouw - ongeveer 2.000 m2 – voor ten minste twee jaar in bruikleen gekregen van RED Company.

The Ocean Cleanup is een non-profit organisatie die afhankelijk is van de steun van individuen en organisaties en daarom uiterst bedachtzaam omgaat met uitgaven. Uitgangspunt voor de nieuwe locatie was dat alle betrokken samenwerkingspartijen creatief meedenken. Drees & Sommer verzorgde het verhuismanagement en de fit-out gedurende het hele proces, van ontwerp en aanbesteding tot projectoverdracht. Concreet betekende dit de coördinatie van de verbouwing en verhuizing, het voortgangsbeheer en de controle op kwaliteit, budget en projectrisico's van het project. 

De twee verdiepingen waren volledig gestript en zijn binnen een paar maanden en met een beperkt budget geschikt gemaakt voor 171 werkplekken. Het ontwerp van Powerhouse is speels en industrieel met blauwe muren die 's avonds vanaf de Coolsingel opvallen. Een grote ontmoetingsruimte nodigt medewerkers uit tot samenkomen en samenwerken.

Toegevoegde waarden

  • creatief meedenken over budgetvriendelijke oplossingen in het project
  • beheerd van voortgang, kwaliteit, budget en risico's van het project
  • betrokken van ontwerp en aanbesteding tot en met projectoverdracht

Diensten

  • Projectmanagement
  • Projectmanagement Fit-Out
©Boyan and Nanne de Ru