© UB UvA ©MVSA
Onderwijsinstellingen, Renovatie & Transformatie

Universiteitsbibliotheek UvA Amsterdam

Opdrachtgever

Universiteit van Amsterdam

Architect

MVSA Architects i.s.m. architectenbureau J. van Stigt

Aannemer

Volker Staal en Funderingen i.s.m. Van Hattum en Blankevoort

Constructeur

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs

Installatieadviseur

Valstar Simonis

Adviseur bouwfysica

Peutz

Oppervlakte

12.000 m² (inclusief nieuwe kelder, atrium, deel nieuwbouw en bestaande gebouwen)

Projectperiode

2018 - 2024

De monumentale gebouwen van de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis, in het Universiteitskwartier in het hart van Amsterdam, worden geïntegreerd in het ontwerp voor de nieuwe universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (UvA). 

De historische panden vormen met elkaar een driehoek die een binnenplaats omsluit. De omvang van deze bestaande gebouwen, circa 8.000 m² bvo, wordt uitgebreid tot zo’n 12.000 m² bvo. Dit wordt gerealiseerd door een kelder onder de kliniek, de binnentuin en de nieuwbouw aansluitend aan deze gebouwen op het braakliggende terrein aan de Nieuwe Doelenstraat. De binnentuin wordt bovendien overkapt.

Kelder onder kliniek, binnentuin en nieuwbouw
De transformatie, renovatie en nieuwbouw wordt gefaseerd aangepakt. Na de sloop en asbestsanering is het gebouw van de Tweede Chirurgische Kliniek volledig gestut waar nodig. Om de kelder te kunnen realiseren is een damwand aangebracht, zijn ruim 600 nieuwe palen geboord en wordt de fundering van de kliniek door een tijdelijke vijzelconstructie overgenomen. Zodra de nieuwe begane grondvloer is gestort en afgestempeld op de damwand kan de kelder onderdeks ontgraven en vervolgens uitgevoerd worden. Pas als de keldervloer en -wanden gereed zijn kan de kliniek van de tijdelijke op de definitieve kelderconstructie worden gezet. De kelder is bedoeld voor onder andere fietsparkeren, boekuitleen en logistieke afhandeling van de bibliotheek.

Opbouw, afbouw en nieuwbouw
Met de nieuwe kelderonderbouw en de nieuwe fundering kan in de volgende fase de afbouw starten, inclusief de installaties, restauratie van de monumenten en vaste inrichting. In deze fase wordt tevens het nieuwbouwdeel en de overkapping van de binnentuin uitgevoerd. De laatste fase behelst de losse inrichting en de daadwerkelijke verhuizing. 

Toegevoegde waarde

Drees & Sommer (voorheen BOAG) verzorgt samen met IsolveProblems de directievoering en het toezicht tijdens het dynamische en complexe uitvoeringstraject: de vele stakeholders en belangen, de monumentale gebouwen in een dichtbebouwde omgeving bieden dagelijkse uitdagingen. Het directieteam treedt op namens de UvA, verdedigt diens belangen in het werk en stuurt in het proces bij waar dat nodig is. Daarnaast kijken we kritisch mee met de opdrachtgever en geven we terugkoppeling. Uitgangspunt is een goede, heldere samenwerking in het project te faciliteren en het zo tot een gezamenlijk succes te maken.

Diensten

  • Construction Management
  • Directievoering en Toezicht
© UB UvA ©MVSA
© UB UvA ©MVSA