Zorgvastgoed, Renovatie & Transformatie, Woongebouwen

Warande In de Dennen Zeist

Opdrachtgever

Stichting Warande

Architect

RAU Architecten

Aannemer

Bloemendal Bouw B.V.

Constructeur

IOB

Installatieadviseur Electrotechniek

Handels- en montagebedrijf LIS 

Installatieadviseur Werktuigbouwkundig

Borg Technisch beheer 

Adviseur bouwfysica en brandveiligheid

moBius

Projectperiode

augustus 2021 – juni 2022

De woonzorglocatie In de Dennen was oorspronkelijk gebouwd als verzorgingshuis met aanleunwoningen. In tien maanden tijd heeft het verzorgingshuis een transitie doorgemaakt tot verpleeghuis. De appartementen waren al ruim, maar er waren nauwelijks gemeenschappelijke voorzieningen die de verpleeghuiszorg konden ondersteunen. Terwijl juist die zo belangrijk zijn voor het leefcomfort van de bewoners.

Het oorspronkelijke gebouw stamt uit 1977 en was inmiddels gedateerd. Ook de functie van het gebouw is door de tijd heen gewijzigd. Tegenwoordig wonen in bijna alle 80 appartementen mensen met ernstige lichamelijke beperkingen die daardoor 24 uur zorg nodig hebben. Om aan de veranderde vraag te voldoen is op de begane grond een grote gemeenschappelijke ruimte met een restaurant gecreëerd en zijn enkele bergruimtes en een flex-/overlegruimte en een tweede liftschacht gerealiseerd. Ook is het trappenhuis verplaatst. Ook op de verdiepingen zijn bergruimtes gemaakt, een behandelruimte en een teampost. 

Stichting Warande heeft Drees & Sommer gevraagd om haar te ondersteunen bij de organisatie en begeleiding van de grootschalige renovatie van In de Dennen. Als projectmanager waren we tijdens de ontwerp- en de uitvoeringsfase intermediair tussen het ontwerp- en bouwteam enerzijds en de gebruiker anderzijds. Gedurende het gehele traject hebben we gezorgd voor een adequate aansturing van de projectbetrokkenen, verantwoording afgelegd aan de vastgoedmanager, hem geïnformeerd over de voortgang en waar dat wenselijk was ondersteuning gegeven tijdens stuurgroepvergaderingen. Met elkaar hebben we de aanpassingen van de locatie In de Dennen gerealiseerd binnen de kaders zoals die door de stuurgroep waren vastgesteld. 

 

Toegevoegde waarden

Contractvorming aannemer en derden

Coòrdinatie van de renovatie in een bewoonde situatie

 

Service

Projectmanagement realisatie