Technische Due Diligence (TDD)

De Engelse term due diligence betekent letterlijk 'gepaste zorgvuldigheid'. In de vastgoedpraktijk betekent dit het verrichten van onderzoek naar de kwaliteit van de vastgoedbelegging voorafgaande aan de aankoop op onder andere juridische, fiscale, bouwtechnische en commerciële aspecten.

Het Real Estate Consulting team van Drees & Sommer voert het bouw- en installatietechnische onderzoek uit voor kopende en verkopende partijen. Uiteindelijk hebben we als doel om potentiële risico’s voor onze klanten in beeld te brengen. In de praktijk herkennen we technische due diligence onderzoeken in twee categorieën: Portefeuilleonderzoek en Transformatievraagstukken.

Portefeuilleonderzoek

Het kenmerk van portefeuilleonderzoek is dat een grote hoeveelheid gebouwen moet worden gescreend in zeer korte tijd. Drees & Sommer richt zich daarbij met ervaren vastgoedinspecteurs en -adviseurs op de volgende aspecten:

  • De beschikbare informatie in de dataroom. De dataroom is een digitale omgeving met gebouwgerelateerde documenten. Tijdens deze review wordt beoordeeld of belangrijke documenten aanwezig zijn en of daar risico’s in schuilen.
  • De gebouwinspectie die op basis van een geüniformeerde gebrekenanalyse (gebaseerd op de conditiemeting NEN 2767) inzicht geeft in de staat van het gebouw. Er wordt dan specifiek gekeken naar achterstallig onderhoud, de huidige conditie van het gebouw en eventuele technische gebreken. Tijdens deze inspecties worden gebouwen ook getoetst op wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld brandveiligheid, veiligheid van liften, legionella en asbest. 
  • Door gebruik te maken van erkende partners kan Drees & Sommer ook asbestonderzoek en milieutechnisch (bodem-)onderzoek laten uitvoeren, zodat ook eventuele risico’s op dat aspect in kaart worden gebracht.
  • Wij hebben in methode, inspectie-instrumentarium en rapportage een sterke mate van uniformiteit en kwaliteit ontwikkeld. Hierdoor zijn wij in staat om in een zeer korte tijd scherpe analyses te maken van de risico’s bij een gebouwovername. De risico’s worden bovendien op een professionele en kernachtige manier gerapporteerd. Wij maken hiervoor gebruik van de RICS guideline for technical due diligence of commercial, industrial & residential property in Continental Europe, 1st edition. Onze rapportages zijn hierop gebaseerd.

Transformatievraagstukken

Naast de due dilligence voor grote portefeuilles wordt Drees & Sommer ook regelmatig betrokken bij transformatievraagstukken. Als de potentiële koper bijvoorbeeld een bestaand kantoor wil transformeren naar een hotel dan adviseren wij hem over de mogelijkheden. Dit vereist een andere vorm van inspectie en rapportage. De vastgoedinspecteurs kijken dan specifiek naar de technische en functionele mogelijkheden van het gebouw en Drees & Sommer adviseert over de technische, functionele en financiële haalbaarheid van de gewenste oplossingen. Dit kan resulteren in inpassingstudies, scenarioanalyses of kostenramingen die zijn gebaseerd op het te verwachten kwaliteitsniveau en inrichting van het hotel (aantal sterren). Ook hierin speelt de basisinformatie die wordt verkregen uit de gebouwinspectie een belangrijke rol.

Drees & Sommer kan met haar ervaren adviseurs en inspecteurs inspelen op de specifieke vraagstelling van de klant. Het inzichtelijk maken van potentiële risico’s is bij dit soort grote investeringsbeslissingen essentieel.

Contact:

Oppervlaktemeting NEN 2580 Drees & Sommer
Elger Groenland Teamleider Vastgoedadvies

+31 (0)88 776 26 70

elger.groenland@dreso.com