© BNG Bank
Advisering, Kantoren

BNG Bank Den Haag

Opdrachtgever

BNG Bank

Architect

Kraaijvanger Architects

BVO

14.500 m2

Projectperiode

november 2021 - maart 2025
(prognose oplevering eind 2024)

BNG Bank staat voor een meervoudige huisvestingsopgave: het pand aan de Koninginnegracht moet ingrijpend gerenoveerd moeten worden om te gaan voldoen aan de technische eisen, duurzaamheidsambities, de nieuwe manier van werken ‘post-COVID’ en voorziene organisatiegroei. De bank wil in het bestaande pand gehuisvest blijven, dit renoveren en de organisatie tijdens de verbouwing tijdelijk ergens anders onderbrengen.

Voordat Drees & Sommer werd ingehuurd had BNG Bank zelf al een nieuwe strategie en werkgeverspropositie geformuleerd. Het doel van de renovatie is een duurzame, toekomstbestendige huisvesting te ontwikkelen die aansluit bij de strategie van de bank en de medewerkers een optimale beleving geeft.

Samen met de medewerkers van BNG Bank heeft Drees & Sommer allereerst onderzocht hoe er in de toekomst gewerkt zal worden en hoe deze manier van werken optimaal kan bijdragen aan het behalen van de strategie van de bank. Op basis hiervan is een nieuw werkplekconcept ontwikkeld. Vervolgens is gekeken of dit concept met het oog op de groeiambitie ook in de toekomst in het huidige pand past. Daarnaast is een technische en bouwkundige haalbaarheidsstudie gedaan om de inpassing van het ontwerp in het pand te valideren. Aan de hand van een kostenraming zijn de kosten van de renovatie en de alternatieve scenario’s inzichtelijk gemaakt.

Tijdens de architecten- en adviseursselectie heeft Drees & Sommer samen met EPEA een workshop met een focusgroep bij BNG Bank georganiseerd om de hoge duurzaamheidsambities te concretiseren. EPEA is het onderzoeks- en adviesbureau voor Cradle to Cradle-oplossingen en onderdeel van Drees & Sommer. De concrete ambities zijn vervolgens in de uitvraag naar de architecten en adviseurs meegenomen, om zo passende partners te vinden.

Zowel het casco als het interieur van de BNG Bank wordt volledig gerenoveerd: de diverse technische installaties worden ingrijpend gerenoveerd, het datanetwerk wordt vervangen en de verdiepingsplattegronden worden compleet vernieuwd, evenals het kantoormeubilair. Om meer hoogte en licht te creëren en zo de gebruikerservaring te optimaliseren zijn in het concept atria, vides en gevelaanpassingen opgenomen.

Lees ook: Haalbaarheidsstudie renovatie huisvesting BNG Bank in Den Haag (dreso.com)

Toegevoegde waarden

Een user-centric aanpak
Holistische aanpak 'the blue way'
One-stop-shop dienstverlening  
Kennis van de lokale wet- en regelgeving
Programma van Eisen
Technische & bouwkundige haalbaarheidsstudie
Duurzaamheidsadvies
Architecten- en adviseursselectie

 

Diensten

Cost Consulting
Sustainability Consulting
UX & Workplace Consulting
Design Management
Project Management
Construction Management

 

© BNG Bank