Nieuws

Haalbaarheidsstudie renovatie huisvesting BNG Bank in Den Haag

© BNG Bank
Het pand aan de Koninginnegracht in Den Haag

BNG Bank is er voor de publieke sector. Klanten zijn onder meer gemeenten, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Maximale maatschappelijke impact genereren is de belangrijkste drijfveer van de organisatie. De financiële organisatie is gevestigd aan de Koninginnegracht in Den Haag in een pand uit 1982. Vanwege gedateerde technische installaties, duurzaamheidsambities én groei van de organisatie is de ambitie om het huidige pand te renoveren tot een duurzaam en toekomstgericht kantoorgebouw. ‘Maar zijn onze huisvestingsplannen nog steeds haalbaar?’ was de vraag aan Drees & Sommer.  

Dit artikel verscheen in Vastgoedjournaal

In 2020 heeft BNG Bank een onderzoek laten uitvoeren naar een nieuw werkplekconcept. Op basis daarvan is een eerste kostencalculatie gedaan en werd door BNG Bank voorwaardelijk besloten het huidige pand te behouden en te renoveren. De pandemie die volgde heeft echter als accelerator gewerkt en een nieuwe manier van werken versneld geïntroduceerd. BNG Bank heeft Drees & Sommer gevraagd om de huisvestingsbehoefte en het werkplekconcept als opgesteld in 2020 te valideren en te herijken en de haalbaarheid van implementatie op technisch en financieel vlak in kaart te brengen. 

Werkplekconcept
De haalbaarheidsstudie bestond uit diverse onderdelen. Britt Luijpers, UX Consultant bij Drees & Sommer Netherlands, startte met een herijking van het werkplekconcept. “Samen met HR en het strategieteam van BNG Bank hebben we de visie en kernwaarden van de organisatie goed bekeken. Deze dienen natuurlijk duidelijk terug te komen in het ontwerp en de beleving van het kantoor.” Op basis van diverse interviews, een enquête en workshops is een user journey map opgesteld. “Functionele verbanden zijn inzichtelijk gemaakt, evenals de gewenste ervaring en behoeften van medewerkers. Wat heb je daar voor nodig en welke kansen biedt dit voor de werkgeverspropositie? We hebben op basis van de resultaten een nieuw werkplekconcept ontwikkeld dat ontmoeten, innovatie en samenwerking tussen de verschillende teams stimuleert.”

“De haalbaarheid wordt getoetst op basis van de functionele behoefte gecombineerd met de strategische visie van de organisatie, afgezet tegen de technische staat.” – Britt Luijpers

Technische haalbaarheid
Uit deze eerste fase in de haalbaarheidsstudie volgde het ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen (PvE). Ons team van Real Estate Consultants dook in de technische haalbaarheid van de plannen. Ewoud Meihuizen, senior Real Estate Consultant: “Hoe zit het met de capaciteit van installaties, duurzaamheidsclassificatie, circulariteit en beveiligingscriteria? We hebben een Conditiemeting conform NEN 2767 uitgevoerd om de huidige technische staat te beoordelen. Ook is een BREEAM In-Use assessment uitgevoerd om inzichtelijk te maken welke maatregelen nodig zijn om tot de gewenste duurzaamheidsambitie (BENG) te komen.” 

Financiële scenario’s
Op basis van de ruimtelijke, functionele en technische uitkomsten zijn de plannen voor de renovatie in verschillende scenario’s goed doorgerekend door Arjen de Vries, senior Cost Consultant. “Twee mogelijke scenario’s zijn doorgerekend: het pand volledig renoveren, of het pand slopen en nieuwbouw plegen. Daarnaast is ook een hybride variant bekeken waarbij alleen de schil van het gebouw behouden bleef. Bij elk scenario hebben we de voor- en nadelen overzichtelijk gepresenteerd en we hebben de klant geadviseerd over het voorkeursscenario.” 

“Drees & Sommer is geselecteerd om de haalbaarheidsstudie uit te voeren vanwege hun brede expertise en ervaring. Door de adequate en prettige samenwerking is Drees & Sommer gevraagd ook het vervolgtraject te begeleiden.” – Martin Kuijper

Revitalisering gebouwde omgeving
BNG Bank kan zich vinden in het voorgestelde scenario: renovatie van het huidige pand. De onderzoeksfase is afgerond en de ontwerpfase kan worden opgestart zodra de aandeelhouders het besluit bekrachtigen. Drees & Sommer zal het ontwerp en de uitvoering gaan begeleiden. Martin Kuijper, Hoofd Enabling IT bij BNG Bank met Facility Management in zijn portefeuille: “Na dit renovatieproject bieden we onze medewerkers een moderne werkomgeving en tonen aan wat revitalisering van de gebouwde omgeving kan doen voor ons als bedrijf, voor onze medewerkers, voor de ruimtelijke en natuurlijke omgeving, kortom: voor de maatschappij. Dat is maximale maatschappelijke impact!”

Lees verder