Cost Consulting

Bij ieder vraagstuk met betrekking tot huisvesting en ruimtelijke ordening is het kostenaspect van essentieel belang. Onafhankelijk van de markt waarin u opereert en of het om commercieel of maatschappelijk vastgoed gaat, is een betrouwbare indicatie van de kosten gewenst vanaf het eerste idee tot en met realisatie. Kostenbeheersing is zonder meer één van de kritische succesfactoren van een project tijdens het totale ontwikkelings- en realisatieproces.

Als opdrachtgever wilt u dat uw eindproduct op tijd wordt gerealiseerd, conform de afspraken die u daar met de verschillende partijen over gemaakt hebt, volgens de gestelde eisen en binnen budget. Als lid van de Nederlandse Vereniging van Bouw Kostendeskundigen (NVBK), een Register Kostenmanager (RKN) en lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Inkopers (NEVI) kunnen wij u hierin optimaal begeleiden. De bouwkostenmanager heeft in het gehele ontwikkel- en realisatietraject een belangrijke rol. Met onze heldere adviezen, onderbouwingen en managementrapportages houdt u grip op het proces en bent u zeker van uw beslissingen.

Vanuit onze kennis en ervaring beschikken wij over actuele informatie om uw algemene bouwplaatskosten te berekenen, elementenramingen te maken en de bouwtijd voor uw project te bepalen. Ook kunnen we het gesprek met uitvoerende partijen aangaan, samen met u of uit uw naam. We signaleren de knelpunten in een vroeg stadium en lichten de financiële consequenties van elke keuze aan u toe. Onze integrale aanpak, waarbij de bouwkostenaspecten en de technische inhoud aan elkaar worden gekoppeld, is onze kracht.

De groeiende aandacht voor duurzaamheid en circulariteit heeft te maken met enerzijds de exploitatiekosten en anderzijds met de wensen van de eindgebruikers. Duurzaamheid labels als BREEAM en WELL zijn regelmatig het ambitieniveau. In het onderwijs zijn de principes van de Frisse Scholen veelal uitgangspunt en in de zorg is de Green Deal-aanpak regel. Onze ‘groene bouwkostenexperts’ kunnen daarin goed meedenken en adviseren. Voor de certificering werken we met eigen BREEAM-assessors. Als lid van de Dutch Green Building Council zijn wij actief betrokken bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Selectie van onze projecten

SPOT Amsterdam

SPOT ligt middenin Amstel III in Amsterdam-Zuidoost en is onderdeel van de grootste gebiedstransformatie van Amsterdam. De verouderde kantorenwijk wordt herontwikkeld tot een dynamisch en gevarieerd woon-werkgebied. Namens ontwikkelaars DUQER en COD is Drees & Sommer Netherlands (voorheen BOAG) nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van SPOT Amsterdam. Drees & Sommer deed het bouwkostenmanagement en hield zich bezig met gebouwgebonden ontwerpwerkzaamheden en het coördineren van de selectie en contractering van de uitvoerende partijen. Een intensief traject, zéker ook door de vele bij dit project betrokken stakeholders met hun uiteenlopende belangen. 

Residence van Oranje Noordwijk

Naast het iconische Hotel van Oranje in Noordwijk komt de nieuwbouw van Residence van Oranje: twee woongebouwen met high-end appartementen, unieke penthouses en een dubbellaagse parkeergarage. Residence van Oranje biedt die vijfsterrenservice. Met een receptie, een conciërge, IT- en secretariaatsservice en 24/7 security. De appartementengebouwen krijgen een directe fysieke verbinding met het hotel, waardoor de bewoners heel laagdrempelig gebruik kunnen maken van alle hotelfaciliteiten zoals wellness, fitness, roomservice, schoonmaakdiensten, bar en restaurant. Drees & Sommer Netherlands is bij het project betrokken als regisseur, contractmanager en bouwkostenmanager. Tijdens de uitvoering zal daar kwalititeitsmanagement bijkomen. 

The Joan Amsterdam

Ter hoogte van het knooppunt Amstel wordt in Amsterdam The Joan gerealiseerd: een zeer duurzaam (BREEAM excellent), multifunctioneel, flexibel en inspirerend multi-tenant kantoorgebouw. Being is de ontwikkelaar van The Joan. Drees & Sommer (voorheen BOAG) is betrokken geweest bij  de kostenramingen in VO- en DO-stadium, de selectie van de bouwteampartner, het bouwrijp maken van de locatie en de procesbegeleiding tot en met bouwteam- en aannemingsovereenkomst.

Wat u van ons kunt verwachten

Investeringsraming
Elementenraming
Bouwkostenraming
Residuele grondwaardetoets
Directiebegroting
Bouwkosten- en kwaliteitstoets
Quick scan bouwkostenanalyse
Bouwkostenmanagement

Contact

Rob van der Heiden Teamleader Cost Consulting

+31 (0)6 295 346 43
rob.van-der-heiden@dreso.com


Neem contact op