Life Sciences

© Biotest AG

Advies en projectmanagement voor vastgoed in de Life Sciences sector

Wilt u specialistische gebouwen en installaties laten ontwikkelen? Overweegt u om een nieuwe locatie te huren? Of wilt u de inrichting van uw laboratorium herstructureren? De benodigde bouw-, proces- en kwalificatieprojecten binnen deze sector zorgen voor tal van uitdagingen. Het is van belang dat u hier een expert bij betrekt met grondige kennis van de specifieke GxP-eisen. Bij Drees & Sommer beschikken we over jarenlange, relevante branche-ervaring waarmee we opdrachtgevers van over de hele wereld ondersteunen bij nieuwbouw, uitbreiding of herinrichting van vastgoed in de Life Sciences sector.

Minimale interventies voor een maximaal resultaat. Bij de (her)huisvesting van een laboratorium kom veel kijken en wordt specifieke kennis van (lokale) specialisten gevraagd. Laboratoriumprocessen moeten zoveel als mogelijk doordraaien terwijl nieuwe processen moeten worden opgezet en ingericht. Om dit zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen is de juiste kennis, een goede voorbereiding en een accurate planning van groot belang. Wij betrekken de juiste stakeholders op het juiste moment en hebben hier een bewezen succesformule voor ontwikkeld. Onze projectmanagers zijn getraind om met grote efficiëntie de gehele (her)huisvesting van uw laboratorium of productiefaciliteit te organiseren.

Specificaties wijzigen, innovaties versnellen, processen en procedures veranderen. Tijd voor flexibiliteit. Niet alleen is een flexibele houding van onze projectmanagers gedurende het advies- en ontwerptraject belangrijk, maar ook flexibiliteit in de realisatiefase. Door flexibele engineering wordt met modulaire technieken en bouwsystemen uw laboratorium flexibel en toekomstbestendig ontworpen en gebouwd. Dit biedt de ruimte om later eenvoudig en met weinig kosten uit te breiden, extra apparatuur te plaatsen of eenvoudige procesaanpassingen te doen.

Met de juiste snelheid en precisie begeleiden wij de gehele realisatie van initiatief tot en met oplevering. Het tempo wordt bepaald door een groot aantal factoren. Het bepalen van het beste tempo - niet te snel maar ook niet te langzaam - is een specialisme waar wij onze projectmanagers in opleiden en trainen. Met ons Lean Construction Management (LCM®) principe worden ontwerp- en bouwprocessen gedefinieerd en geoptimaliseerd waarmee we vaak de verwachting overtreffen.

Ieder type laboratorium of specialisme heeft zijn eigen DNA en ieder proces zijn eigen makers. De stakeholders die het DNA en proces vormgeven zijn onmisbaar voor besluitvorming in de initiatief- en ontwerpfase. Het nauwkeurig uitdenken van de organisatiestructuur en het toepassen van de juiste communicatietools zorgen voor accurate betrokkenheid en creëren ritme en overzicht bij alle betrokken stakeholders. Onze rol hierin is zowel faciliterend als leidend. Met stakeholdersmanagement borgen wij dat de juiste stakeholders op het beste moment zijn aangehaakt voor een soepel traject met adequate besluitvorming.

Onze aanpak
Om aan de complexe eisen van projectmanagement in de Life Sciences sector te voldoen, bieden de projectmanagers van Drees & Sommer u ondersteuning met zowel controle als advies. We ondersteunen u gedurende het gehele proces, vanaf het haalbaarheidsonderzoek en de eerste berekeningen tot en met oplevering en exploitatie. Samen met u bepalen we de kaders en randvoorwaarden om vervolgens de meest passende projectorganisatie in te richten. Een juiste balans vinden tussen factoren als tijd, kwaliteit, geld, organisatie, informatie en risicobeheersing speelt hierin een voorname rol. Wij zorgen ervoor dat het project voldoet aan de gestelde eisen en op tijd en binnen budget wordt gerealiseerd.

Nationaal en internationaal op de hoogte
Drees & Sommer is een toonaangevend, internationaal advies- en projectmanagementbureau voor vastgoed in onder andere de Life Sciences sector. We kennen de internationale trends en innovaties, weten wat er speelt in eigen land en zijn op de hoogte van de lokale wet- en regelgeving.  Onze projectmanagement- en EPCM-diensten (Engineering, Procurement en Construction Management), geïntegreerde 3C-Management® beheermethode en expertise in BIM en modulaire planning zorgen voor efficiënte bouwprocessen binnen de Life Sciences sector.

Oplossingen voor de Life Sciences sector

Farmaceutische technologie, medische technologie en medische biotechnologie - deze op zich zeer heterogene subsectoren gaan schuil achter de term Life Sciences. Met onze producten en oplossingen helpen wij bedrijven in deze branche met het succesvol realiseren van hun vastgoed- of huisvestingsprojecten. Naast alle bijzonderheden met betrekking tot de processen en resultaten richten wij ons te allen tijde erop dat een project kostenefficient, digitaal, duurzaam en innovatief wordt aangepakt.

20200326-DreSo-Relaunch_Branchen_Detail_Pharma-RZ.jpg

Nieuws

Waar kunnen wij u mee helpen?

Omid Alizadeh

+31 638952818
omid.alizadeh@dreso.com