Advies en projectmanagement voor woningbouwprojecten

De huizenmarkt in Nederland is volop in ontwikkeling. Bij residentieel vastgoed hebben onderwerpen als duurzaamheid, smart en betaalbaarheid de volle aandacht. Dat geldt zowel voor de ontwikkeling en realisatie van nieuwe woonwijken en nieuwbouwprojecten als voor renovatie- en transformatieprojecten. Voor hoogbouw en voor grondgebonden woningen. De consultants en projectmanagers van Drees & Sommer hebben de specifieke en specialistisch kennis en ervaring in huis om ontwikkelaars, beleggers, corporaties en andere vastgoedpartijen in de diverse fasen van een woningbouwproject of gebiedsontwikkeling te ondersteunen.

Een groter consumentenvertrouwen, groeiende werkgelegenheid en een lage hypotheekrente zorgen ervoor dat de vraag naar koop- en huurwoningen groter is dan het aanbod. Of het nu gaat om studentenhuisvesting, binnenstedelijke hoogbouw, levensloopbestendige of grondgebonden woningen. De druk die dit oplevert in de woningmarkt vraagt om flexibiliteit, snel schakelen en innovatieve oplossingen. Drees & Sommer kan u bij zowel grote als kleinere woningbouwprojecten vanaf het eerste idee tot en met de realisatie bijstaan en met u meedenken en ontzorgen in de fasen van ontwikkeling, uitvoering en beheer.

In een post-pandemische samenleving is hybride werken eerder regel dan uitzondering. Dat heeft zijn weerslag op residentieel en commercieel vastgoed. Hybride werken stelt andere eisen aan woningbouw. Tegelijkertijd komen er leegstaande en verouderde kantoorgebouwen en vanwege de toenemende e-commerce winkelpanden beschikbaar die potentieel hebben als woonbestemming. Mixed-use gebouwen waarin functies zoals wonen en werken gecombineerd worden vragen om een andere aanpak. Verschillende typen gebruikers hebben ieder andere behoeften en die behoeften staan centraal in de ontwikkeling en realisatie.

Duurzame en energiezuinige woningen is tegenwoordig niet alleen een wens van de consument maar ook een eis van de overheid. Bij nieuwbouw kunnen in de ontwerpfase de grootste en meest kosteneffectieve stappen gezet worden op het gebied van circulariteit. Drees & Sommer adviseert graag over de mogelijkheden van circulair ontwerpen en bouwen, urban mining en duurzaam bouwen. Waar het gaat om verduurzaming denken wij graag mee over de energietransitie voor uw bestaande woningportefeuille. Onze collega’s van EPEA, part of Drees & Sommer hebben uitgebreide kennis en ervaring in Cradle to Cradle oplossingen, ook voor residentieel vastgoed, complementair aan onze dienstverlening.

Voor de ontwikkeling of herontwikkeling van woningen is soms specifieke en specialistische kennis of extra capaciteit noodzakelijk die een vastgoedeigenaar of locatie-eigenaar niet zelf in huis heeft. In de rol van gedelegeerd projectontwikkelaar is Drees & Sommer dan namens de opdrachtgever verantwoordelijk voor (delen van) het totale projectontwikkelingsproces.

Een selectie van onze woningbouwprojecten

oplossingen voor woninbouwprojecten

Wij ondersteunen opdrachtgevers bij hun uitdagingen in het ontwikkelen en realiseren van woningbouwprojecten. Met onze ervaring en expertise adviseren wij over of helpen met uiteenlopende vraagstukken in grote of kleine projecten. 

20200326-DreSo-Relaunch_Branchen_Detail_Wohnen-RZ.jpg

Nieuws

Contact

Johan de Vries Managing Director


johan.de-vries@dreso.com