Sustainability Consulting

Het gebouw van de toekomst richt zich op mens en milieu. Het klinkt eenvoudig, maar dit stelt wel een aantal eisen die niet zo eenvoudig te realiseren zijn. Een dergelijk gebouw moet slim, zelfvoorzienend en flexibel zijn, gemaakt van duurzame materialen, gezond, energiepositief en CO2-neutraal. Uiteindelijk is het doel dat deze kenmerken een positieve invloed hebben op de totale economische balans van het onroerend goed. Op het gebied van duurzaamheid en duurzaam bouwen zijn de adviseurs en projectmanagers van Drees & Sommer u vanaf het eerste idee tot en met de exploitatie van dienst.

Drees & Sommer is expert op het gebied van duurzaamheid en certificeringsregelingen voor groene gebouwen (Green Buildings, BREEAM-NL). Samen met EPEA werken wij aan een circulaire bouweconomie.

  • Drees & Sommer is medeoprichter van de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen (DGNB), lid van diverse internationale adviesraden op het gebied van duurzaam bouwen (ÖGNI, SGNI, Green Rating Alliance) en gebruiker van de Building Research Establishment Assessment Method (BREEAM).
  • BOAG, part of Drees & Sommer is lid van de Dutch Green Building Council (DGBC) en gecertificeerd om plannen te toetsen voor een BREEAM-NL certificering (internationaal inzetbaar).
  • EPEA part of Drees & Sommer is een van de grondleggers van het Cradle to Cradle® (C2C) principe. EPEA levert onder andere C2C-certificering van producten en het Product Circularity Passport®. Lees meer over de diensten van EPEA.

Drees & Sommer werkt met diverse partners samen aan een circulaire bouweconomie.

EPEA part of Drees & Sommer is een van de grondleggers van het Cradle to Cradle® (C2C) principe. Met uitgebreid C2C advies ontwikkelt en innoveert EPEA processen, producten, gebouwen en hele stadswijken. EPEA levert o.a. assessments van materialen, haalbaarheidsstudies voor C2C producten, C2C-certificering en het Product Circularity Passport®. Lees meer over de diensten van EPEA.

Als partner van Madaster kunnen we met gegevens uit het materialenkadaster onze opdrachtgevers in de diverse fasen van een vastgoed- of infraproject concreet adviseren over het hergebruik van beschikbare materialen uit geregistreerde en gedocumenteerde gebouwen. Gezamenlijk leggen we met deze Urban Mining aanpak een basis voor een circulaire bouweconomie. 

Samen met de opdrachtgever bepalen we de duurzaamheidsdoelstellingen. We geven advies en verrichten een quick scan om inzichtelijk te maken wat de invloed is van duurzaamheidsmaatregelen op huisvestings-, energie- en onderhoudslasten. Drees & Sommer begeleidt de realisatie op het gebied van planning, kosten, kwaliteit, organisatie, communicatie en risicobeheersing. Vanuit onze uitgebreide kennis en ervaring in grote en internationale projecten kunnen wij u begeleiden bij specifieke vraagstukken voor het verduurzamen van uw vastgoed.

Wat u van ons kunt verwachten

ESG
EU Taxonomy
Assessor certificering BREEAM-NL
Expert certificering BREEAM-NL
Cradle to Cradle (C2C) Consulting
Waterstof
Duurzaamheidsadvies
Duurzaamheid haalbaarheidsanalyse
Begeleiding implementatie
Project appraisal (360º analyse)
Maatwerkadvies

Contact

Elger Groenland Head of Real Estate Consulting


elger.groenland@dreso.com

Selectie van onze projecten

LAB42 - Universiteit van Amsterdam

Op het Amsterdam Science Park realiseert de Universiteit van Amsterdam LAB42: een nieuw, multifunctioneel universiteitsgebouw voor de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). Het uitgangspunt voor het ontwerp van Benthem Crouwel Architects was een energieneutraal gebouw te maken: uiterst duurzaam onder meer door minimaal materiaalgebruik. In het gehele project streeft UvA naar een zeer hoge kwaliteit en milieuprestatie: het ambitieniveau is BREEAM-Excellent. Drees & Sommer is betrokken als directievoerder en toezichthouder ‘plus’ tijdens de ontwikkeling en realisatie.

ABNAMRO Amsterdam

ABN AMRO gaat zijn kantoor in Amsterdam Zuidoost verbouwen. Het uit 1987 stammend complex wordt vernieuwd, uitgebreid en verduurzaamd. Broekbakema, de oorspronkelijk architect van het kantoorgebouw, maakt ook het ontwerp voor de verbouwing. Het gebouw naast station Bijlmer ArenA moet een moderne werk- en ontmoetingsplek worden voor ruim tienduizend medewerkers. Qua duurzaamheid gaat het gebouw voldoen aan de Paris Proof-norm van de Dutch Green Building Council. Ook wordt er gebruik gemaakt van technologie om de energetische efficiënte van het gebouw te vergroten.Na de afronding van de verbouwing in 2025 is het complex 98.000 m² groot. EDGE Technologies is als ontwikkelaar aan het project verbonden. Drees & Sommer ondersteunt het project met ontwerpmanagement en projectmanagement diensten.

Stadhuis Venlo

Het ontwerp van het stadhuis van Venlo is een uitstekend voorbeeld van de toepassing van de Cradle to Cradle-principes op gebouwschaal. Stadhuis Venlo wordt erkend vanwege vele innovaties. Het gebouw is ontworpen voor zijn gebruikers en als een plek om te anticiperen op toekomstige innovaties en voortdurende verbeteringen op alle schaalniveaus.  Een van de gewenste resultaten was om met het gebouw de kwaliteit van de binnen- en buitenlucht te verbeteren. EPEA, part of Drees & Sommer adviseerde het ontwerpteam op het gebied van het Cradle to Cradle®-ontwerpprincipe en produceerde Circulariteitspaspoorten voor toegepaste bouwproducten. 


Neem contact op