Smart Infrastructure

Wilt u de bereikbaarheid van steden verbeteren door de capaciteit van wegen, spoorwegen en waterwegen te vergroten? Moet u renovatiewerken starten om de beschikbaarheid en veiligheid van bouwwerken te kunnen garanderen? Bent u op zoek naar mogelijkheden van slimme mobiliteit en digitalisering? Bent u benieuwd naar welke circulaire mogelijkheden er zijn voor uw project? Is er een capaciteitsvraagstuk of heeft u specifieke expertise nodig? Drees & Sommer adviseert o.a. overheden, waterschappen, energiemaatschappijen en (lucht-)havens bij infrastructurele vraagstukken.

De uitdagingen in infrastructurele projecten zijn groot. Door het gebruik van publiek geld is er een hoge mate van verantwoordelijkheid. Daarnaast moet vaak de bereikbaarheid te allen tijde gegarandeerd blijven. Bouwprocessen zijn onvoldoende efficiënt ingericht en lage biedingen in aanbestedingen leiden tot hoge kosten bij realisatie. Verder kan een gebrek aan risicobeheer leiden tot hoge kosten en een vertraagde oplevering van uw project.

De consultants van Drees & Sommer zorgen, zowel in de voorbereidingsfase als tijdens de ontwerp- uitvoerings- en beheerfase, voor duidelijke en pragmatische werkstructuren. We gebruiken uniforme methoden om een ​​efficiënte en transparante projectuitvoering te garanderen. We bieden projectmanagement diensten vanaf de beginfase van het project tot de officiële oplevering na realisatie.

Met behulp van onze flexibele werkwijze overwinnen we uitdagingen in het proces voor maximale zekerheid met betrekking tot kosten, deadlines en kwaliteit. We werken nauw en in vertrouwen met uw team samen en leveren alle bouwtechnische en branche-specifieke knowhow. Samen met EPEA werken we aan een circulaire bouweconomie. En we leveren expertise en/of tooling ten aanzien van digitalisering en innovatie binnen projecten.

Selectie van onze projecten

Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Een goede bereikbaarheid is belangrijk en tunnels spelen hierbij een grote rol. Komende jaren pakt gemeente Amsterdam de Piet Heintunnel, de Michiel de Ruijtertunnel en de Arenatunnel aan en vernieuwen ze de verkeerscentrale. In 2025 zijn de tunnels en de verkeerscentrale klaar voor de toekomst: veilig te gebruiken, eenvoudig te bedienen en makkelijk te onderhouden. Drees & Sommer geeft invulling aan het Configuratiemanagement binnen het taakveld Systeemintegratie voor de renovatie van de Amsterdamse wegtunnels en de vernieuwing van de verkeerscentrale.

P-garage Garenmarkt Leiden

De in 2020 opgeleverde parkeergarage Garenmarkt in het centrum van Leiden is een technisch hoogstandje in een dichtbebouwd, historisch gebied. Drees & Sommer (BOAG) verzorgde namens de gemeente het technisch management en de kwaliteitscontroles tijdens de realisatie van de vijf verdiepingen tellende garage.

Landingsbaan Keulen Bonn Airport

De hoofdbaan RWY 14L/32R van Keulen Bonn Airport dateert uit de jaren '60. De start- en landingsbaan vertoonde ernstige slijtage zodat de baan opnieuw moest worden gerenoveerd om een veilige vluchtoperatie te garanderen. Op Keulen Bonn Airport werd 24 uur per dag gevlogen, zodat de werkzaamheden moesten worden uitgevoerd tijdens niet-operationele tijden in het weekend. Het betrof de renovatie van de baanstructuur, nieuwe markeringen, LED-baanverlichting geïntegreerd in het asfalt en de meettechniek voor een nieuw monitorings- en alarmsysteem. Drees & Sommer stuurde het project onder andere aan op organisatie, kosten, planning en contracten en begeleidde het aanbestedingsproces.

 

 

Wat u van ons kunt verwachten

Integrale projectbeheersing
Risicomanagement
Configuratiemanagement
Data- en informatiemanagement
Contractmanagement en -advies
Contracteren en aanbesteden

Contact

Henk de Vree Sectorleader Infrastructure

+31 (0)6 182 464 70
henk.de-vree@dreso.com

Neem contact op