Logistics

Advies en projectmanagement voor logistiek vastgoed

Met het toenemende gebruik van e-commerce worden logistieke gebouwen steeds belangrijker en diverser. Transport en (geautomatiseerde) op- en overslag moeten snel en met maximale efficëntie kunnen worden gerealiseerd. Distributiecentra en opslagloodsen dienen toekomstbestendig zijn en goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. Drees & Sommer ondersteunt beleggers, ontwikkelaars en ondernemers in de zoektocht naar een passende locatie, bij het ontwerp en bij de realisatie van logistieke faciliteiten. We denken graag mee over innovatieve en duurzame huisvesting die bijdraagt aan een substantieel concurrentievoordeel voor onze opdrachtgevers.

Bij de ontwikkeling van een logistiek gebouw is een doelmatig procesverloop en de snelheid van de realisatie belangrijk. Essentieel is dat wordt gewerkt naar de actuele wet- en regelgeving en dat de laatste trends op het gebied van automatisering en robotisering worden meegenomen in de afwegingen. De logistieke vastgoedexperts van Drees & Sommer zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in logistiek vastgoed en consequenties van de primaire processen. Wij ondersteunen bij het creëren van gebouwen die op de toekomst zijn voorbereid. Vanaf het eerste haalbaarheidsonderzoek en de bouw- en stichtingskostenramingen tot en met de realisatie- en gebruiksfase van het gebouw.

Voor elk  distributiecentrum, iedere opslaglocatie en bedrijfshal is bereikbaarheid nog altijd de eerste vereiste. Er is veel vraag naar last-mile locaties van waaruit de stadsdistributie voor de opslag en distributie naar winkels en consumenten plaatsvindt. Dit kan nieuwbouw zijn, maar dergelijke stedelijke hubs kunnen ook bestaande gebouwen zijn die herbestemd, aangepast en verduurzaamd worden. Al in het ontwerpstadium is met deze en andere ontwikkelingen goed rekening te houden. Uitgangspunt is dat het gebouw goed aanpasbaar is aan de behoeften van de eindgebruiker en daarmee maximale afzetmogelijkheden heeft. De projectmanagers van Drees & Sommer adviseren over het concept en begeleiden het gehele bouwproces van het logistieke concept.

De logistieke faciliteiten van de toekomst zijn in hoge mate circulair en CO2-neutraal. In 2050 moet de logistieke sector volledig duurzaam zijn. Verduurzaming van logistiek vastgoed heeft daarin een grote rol van betekenis. Last-mile locaties zijn een mooi voorbeeld van een zero emissie oplossing. Met behulp van de Cradle to Cradle®-ontwerpbenadering kunnen we diverse duurzame oplossingen leveren, zowel in materialisatie als in flexibiliteit van de gebouwstructuur. Daarnaast zorgt het optimaliseren van materiaalstromen en doorlooptijden door middel van digitalisering eveneens voor een verminderde uitstoot.

Vanaf de eerste initatieven voor de nieuwbouw, renovatie, verduurzaming of transformatie van uw vastgoed sluiten de projectmanagers van Drees & Sommer graag aan in de overleggen. Wij denken vanuit onze ervaring mee over haalbaarheid, kosten en ontwikkel- en realisatieprocessen, inclusief contractmanagement en stakeholdermanagement als dat van toepassing is. Ook in de uitvoering kunt u bouwen op onze projectmanagers en consultants. Onze dienstverlening voor logistiek vastgoed - onder meer Project Management, Construction Management, Cost Consulting, Sustainability Consulting en Real Estate Consulting - hebben we inmiddels voor uiteenlopende opdrachtgevers in binnen- en buitenland verricht.

Oplossingen voor de logistieke sector

Industriële bedrijven, pakketdienstverleners en logistieke retailbedrijven vinden in Drees & Sommer een adviespartner met uitgebreide logistieke en vastgoedkennis en veel expertise in aanverwante sectoren. Wij helpen onze opdrachtgevers toekomstbestendige logistieke panden te realiseren die voldoen aan gebruikersspecifieke eisen op het gebied van functiemix, locatie en omvang, maar ook technologie, inrichting en processen. Op die manier helpen wij hen om beslissende concurrentievoordelen te behalen met strategie en oplossingen.

20200326-DreSo-Relaunch_Branchen_Detail_Logistik-RZ.jpg

Nieuws

Contact

Omid Alizadeh Head of Building Performance

+31638952818
omid.alizadeh@dreso.com