Public Sector

Projectmanagement en vastgoedadvies voor de publieke sector

De uitdagingen binnen de overheidssector zijn groot; publieke opinie, maatschappelijke en politieke belangen, werken met publiek geld, besluitvormingsprocessen en een grote diversiteit aan ruimtelijke projecten zorgen voor een complex speelveld. De publieke sector bezit en beheert veel vastgoed, faciliteiten en infrastructuur die voor verduurzamingsopgaven staan en vaak te lijden hebben onder achterstallige investeringen. In onbruik geraakte terreinen en herontwikkelingsprojecten bieden nieuwe kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen in steden en dorpen. Drees & Sommer Netherlands ondersteunt (semi-)overheidsinstanties, besturen en bedrijfsvoering door het leveren van projectmanagement en advisering voor bouw-, huisvestings- en infrastructurele projecten vanaf het eerste idee tot en met realisatie en exploitatie.

De expertise van Drees & Sommer is breed. Of het nu gaat om de verduurzaming van het vastgoedbezit van een woningcorporatie of een gemeente, het meedenken over een gebiedsontwikkeling, het uitbrengen van second opinions op plannen of het organiseren van tendermanagement: onze internationale kennis en ervaring is op verschillende terreinen van toegevoegde waarde. In onze aanpak stellen we de eindgebruiker centraal en sturen we onder meer op integraliteit en het creëren van draagvlak.

Samen met u ontwikkelt Drees & Sommer een toekomstgerichte visie op de behoefte aan huisvesting, passend bij uw organisatie, doelstellingen en behoeften van medewerkers en bezoekers. We kijken hierbij naar kwaliteit, kwantiteit, financiën, functionaliteit, onderhoud en duurzaamheid. We vertalen deze huisvestingsambitie naar een toekomstgericht, ruimtelijk, functioneel, technisch en financieel Programma van Eisen. Het dient als basis voor het ontwerp en contractstukken.

Een gebouw sluit idealiter aan bij de visie van de organisatie en versterkt het samenwerken en het overdragen van informatie tussen gebruikers en bezoekers op een inspirerende manier. De overheidsector bestaat uit een breed palet van organisaties zoals de gemeenten, provincies en waterschappen, verantwoordelijk voor sociale voorzieningen, openbare ruimte, onderwijs, cultuur, sport, ruimtelijke ontwikkelingen en beheer. Drees & Sommer zorgt er met onze User Experience (UX) aanpak voor dat in iedere omgeving de behoeften van de specifieke gebruikers centraal staan. Voor welke instelling u ook huisvestingsadvies nodig heeft, samen met u ontwikkelt Drees & Sommer concepten die passen bij uw huisvestingsvraagstuk. 

Vervangende of aanvullende nieuwbouw is soms de meest voor de hand liggende oplossing. Soms is renovatie even interessant of interessanter. Wij analyseren uw situatie, wensen en eisen en geven u inzicht in de consequenties van nieuwbouw en renovatie van het wooncomplex of kantoorgebouw. Wij begeleiden u bij het maken van de keuze, de uitwerking en de realisatie vanuit onze technische en procesmatige know-how en expertise. 

 

Drees & Sommer heeft alle kennis en ervaring in huis om u tijdens het gehele project te ontzorgen. Door onze 360°-analyses, het gedetailleerd in kaart brengen van alle stakeholders en gebruikersbehoeften, onze duurzaamheidsadviezen en het ontwerpen van (werk)omgevingen helpen wij u in elke fase van het project om goed onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. Onze projectmanagers en bouw- en huisvestingadviseurs weten precies welke innovaties relevant zijn voor uw specifieke project. Ook is bij ons het omgaan met financieringsrichtlijnen voor de overheid, het opstellen van een masterplanning en interim- en verhuismanagement in vertrouwde handen. Drees & Sommer is een solide, fullservice partner die uw doelstellingen in het vizier houdt en continu het totale werkveld overziet.

De projectmanagers en huisvestingsadviseurs van Drees & Sommer kunnen begrippen als verduurzaming, WELL, Cradle to Cradle en Circulair Bouwen in de praktijk vertalen én begeleiden. Wij volgen de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt op de voet en zijn continu in gesprek met gemeenten, architecten, adviseurs en bouwbedrijven om reële, betaalbare en duurzame oplossingen te vinden van hoge kwaliteit. 

Oplossingen voor de publieke sector

20200326-DreSo-Relaunch_Branchen_Detail_Oeffentliche-Hand-RZ.jpg

Nieuws

Contact Public Sector

Johan de Vries Managing Director


johan.de-vries@dreso.com