Project Management

De projectafdeling van Drees & Sommer ondersteunt u tijdens het gehele bouwproces. Wij nemen u als opdrachtgever tijdens het bouwproces aan de hand mee zodat u tijdig besluiten kunt nemen op basis van gefundeerde adviezen. Onze projectmanagers bieden u professionele expertise en ondersteuning op het gebied van planontwikkeling, ontwerpmanagement, projectplanning, budget- en kwaliteitsbewaking, organisatie, communicatie en risicobeheersing.

Als eerste bepalen we samen met u als opdrachtgever de kaders en randvoorwaarden. Vervolgens richten we de bijpassende projectorganisatie in met daarin de meest heldere besluitvormingsprocedures. Drees & Sommer legt voor aanvang van een project de fasering, overlegstructuren, taken en verantwoordelijkheden van alle partijen vast in een projectplan. Factoren als tijd, kwaliteit, geld, organisatie, informatie en risicobeheersing spelen daarin een belangrijke rol. Als belangenbehartiger van de opdrachtgever vinden we de juiste balans tussen deze factoren en de verschillende interne- en externe belangen.

Als gedelegeerd opdrachtgever zijn wij ervoor verantwoordelijk dat het project voldoet aan de gestelde eisen en op tijd en binnen budget wordt gerealiseerd. Drees & Sommer ondersteunt u met het selecteren, contracteren en aansturen van de vele betrokken partijen, het bewaken van de te leveren kwaliteit en eventueel het monitoren van de wisselwerking tussen de organisatie- en huisvestingsveranderingen, zowel intern als extern.

Wij controleren tijdens ontwerp-, aanbesteding- en uitvoeringsfase de planning met behulp van agile planningsprocessen. We sturen op kosten en planning door middel van strenge controle, en zorgen er altijd voor dat de minimaal gestelde kwaliteitsnormen worden behaald.

Selectie van onze projecten

POST Rotterdam

Het legendarische, voormalige postkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam wordt nieuw leven ingeblazen. Ontwikkelaar OMNAM Group transformeert het monument  tot POST Rotterdam: een multifunctioneel concept met hotel, spectaculaire appartementen, hoogwaardige horeca, gevarieerde retail en een publieke doorgang van Rodezand naar de Coolsingel. Drees & Sommer is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement.

LAB42 - Universiteit van Amsterdam

Op het Amsterdam Science Park realiseert de Universiteit van Amsterdam LAB42: een nieuw, multifunctioneel universiteitsgebouw voor de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). Het uitgangspunt voor het ontwerp van Benthem Crouwel Architects was een energieneutraal gebouw te maken: uiterst duurzaam onder meer door minimaal materiaalgebruik. In het gehele project streeft UvA naar een zeer hoge kwaliteit en milieuprestatie: het ambitieniveau is BREEAM-Excellent. Drees & Sommer is betrokken als directievoerder en toezichthouder ‘plus’ tijdens de ontwikkeling en realisatie.

OurDomain Rotterdam Blaak

OurDomain Rotterdam Blaak is een woonconcept voor een bruisende gemeenschap van levendige studenten en veelbelovende young professionals die een moderne, comfortabele en verbonden manier van leven waarderen. De woontoren met 24 verdiepingen is een investering van Greystar en ontwikkeld door Stebru en Drees & Sommer (BOAG) naar een ontwerp van TANGRAM Architekten. Drees & Sommer verzorgt in opdracht van Stebru het procesmanagement en de kwaliteitsborging tijdens de ontwikkeling en de realisatie.

Wat u van ons kunt verwachten

Strategisch huisvestingsplan
Programma van Eisen
Haalbaarheidsonderzoek
Plantoets
System Engineering (UAV GC)
Ontwerpmanagement
Procesmanagement
Integraal ontwerp- en realisatiemanagement
Contractmanagement
Aanbestedings- en gunningsadvies
Risicomanagement

Contact

Ger Wessel Teamleader Project Management

+31 (0)6 222 218 00
ger.wessel@dreso.com


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Door dit formulier te verzenden, ga ik akkoord met de verwerking van mijn gegevens in overeenstemming met het privacybeleid (https://www.dreso.com/nl/privacy).