Project Management

De projectafdeling van Drees & Sommer ondersteunt u tijdens het gehele bouwproces. Wij nemen u als opdrachtgever tijdens het bouwproces aan de hand mee zodat u tijdig besluiten kunt nemen op basis van gefundeerde adviezen. Onze projectmanagers bieden u professionele expertise en ondersteuning op het gebied van planontwikkeling, ontwerpmanagement, projectplanning, budget- en kwaliteitsbewaking, organisatie, communicatie en risicobeheersing.

Als eerste bepalen we samen met u als opdrachtgever de kaders en randvoorwaarden. Vervolgens richten we de bijpassende projectorganisatie in met daarin de meest heldere besluitvormingsprocedures. Drees & Sommer legt voor aanvang van een project de fasering, overlegstructuren, taken en verantwoordelijkheden van alle partijen vast in een projectplan. Factoren als tijd, kwaliteit, geld, organisatie, informatie en risicobeheersing spelen daarin een belangrijke rol. Als belangenbehartiger van de opdrachtgever vinden we de juiste balans tussen deze factoren en de verschillende interne- en externe belangen.

Als gedelegeerd opdrachtgever zijn wij ervoor verantwoordelijk dat het project voldoet aan de gestelde eisen en op tijd en binnen budget wordt gerealiseerd. Drees & Sommer ondersteunt u met het selecteren, contracteren en aansturen van de vele betrokken partijen, het bewaken van de te leveren kwaliteit en eventueel het monitoren van de wisselwerking tussen de organisatie- en huisvestingsveranderingen, zowel intern als extern.

Wij controleren tijdens ontwerp-, aanbesteding- en uitvoeringsfase de planning met behulp van agile planningsprocessen. We sturen op kosten en planning door middel van strenge controle, en zorgen er altijd voor dat de minimaal gestelde kwaliteitsnormen worden behaald.

Wat u van ons kunt verwachten

Strategisch huisvestingsplan
Programma van Eisen
Haalbaarheidsonderzoek
Plantoets
System Engineering (UAV GC)
Ontwerpmanagement
Procesmanagement
Integraal ontwerp- en realisatiemanagement
Contractmanagement
Aanbestedings- en gunningsadvies
Risicomanagement

Contact

Roelien de Haas Head of Building Performance

+31 (0)6 538 166 85
roelien.de-haas@dreso.com


Neem contact op