Education

advies en projectmanagement voor onderwijsvastgoed

Onderzoekt u de mogelijkheden voor nieuwbouw of renovatie voor uw onderwijsinstelling? Huisvesting draagt bij aan uw onderwijsvisie en versterkt het op een inspirerende manier overdragen van kennis. Factoren als digitalisering, demografische veranderingen en mobiliteit en kwesties als integratie en inclusie spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een schoolgebouw. Laat u ondersteunen door de specialisten van Drees & Sommer die op de hoogte zijn van alle hedendaagse dynamieken in de samenleving, politieke belangen en wet- en regelgeving voor huisvesting voor kinderopvang, basisschool, middelbare school, beroepsonderwijs of universiteit. Wij adviseren en begeleiden u bij uw vastgoed- of huisvestingsproject, vanaf het eerste idee tot en met de implementatie en exploitatie van uw onderwijsvastgoed.

Samen met u als opdrachtgever ontwikkelt Drees & Sommer een toekomstgerichte visie op de behoefte aan huisvesting, passend bij uw organisatie, doelstellingen en behoeften van medewerkers en leerlingen. We kijken hierbij naar kwaliteit, kwantiteit, financiën, functionaliteit, onderhoud en duurzaamheid. We vertalen deze huisvestingsambitie naar een toekomstgericht, ruimtelijk, functioneel, technisch en financieel Programma van Eisen. Het dient als basis voor het ontwerp en contractstukken.

Een schoolgebouw sluit idealiter aan bij de onderwijsvisie en versterkt het overdragen van kennis op een inspirerende manier. De onderwijssector bestaat uit een diversiteit aan soorten onderwijsinstellingen zoals kinderdagverblijven, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, universiteiten en onderzoekinstellingen. Het uitgangspunt is de ontwikkeling, kennisdeling en ontmoeting van álle gebruikers. Drees & Sommer zorgt er met onze User Experience (UX) aanpak voor dat in iedere onderwijsomgeving de behoeften van de specifieke gebruikers centraal staan. Zo hebben universiteiten en hogescholen behoefte aan een campus die multifunctionele faciliteiten biedt en de ideale balans creëert tussen een leef- en leeromgeving voor jongvolwassenen. Binnen het primair onderwijs ligt de focus veelal op de cognitieve, sociaal-emotionele en culturele ontwikkelingen van het kind. Voor welke onderwijsinstelling u ook huisvestingsadvies nodig heeft, samen met u ontwikkelt Drees & Sommer concepten die passen bij uw huisvestingsvraagstuk. 

Vervangende of aanvullende nieuwbouw is soms de meest voor de hand liggende oplossing. Soms is renovatie even interessant of interessanter. Wij analyseren uw situatie, wensen en eisen en geven u inzicht in de consequenties van nieuwbouw en renovatie van úw schoolgebouw. Ook daarin begeleiden wij u en uw organisatie vanuit onze expertise.

 

Drees & Sommer heeft alle kennis en ervaring in huis om u tijdens het gehele huisvestingstraject te ontzorgen. Door onze 360°-analyses, het gedetailleerd in kaart brengen van alle stakeholders en gebruikersbehoeften, onze duurzaamheidsadviezen en het ontwerpen van leeromgevingen helpen wij u in elke fase van het project om goed onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. Onze projectmanagers en huisvestingadviseurs weten precies welke innovaties relevant zijn voor uw specifieke project.  Ook is bij ons het omgaan met financieringsrichtlijnen voor onderwijsinstellingen, het opstellen van een masterplanning en interim- en verhuismanagement in vertrouwde handen. Drees & Sommer is een solide, fullservice partner die uw doelstellingen in het vizier houdt en continu het totale werkveld overziet.

De projectmanagers en huisvestingsadviseurs van Drees & Sommer kunnen begrippen als verduurzaming, WELL en Frisse scholen in de praktijk vertalen én begeleiden. Wij volgen de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet en zijn continu in gesprek met onderwijsinstellingen, gemeenten, architecten, adviseurs en bouwbedrijven om reële, betaalbare en duurzame oplossingen te vinden van hoge kwaliteit. 

Oplossingen voor onderwijshuisvesting

Het creëren van een inspirerende werk- en leeromgeving is van groot belang voor het mogelijk maken van eersteklas onderwijs door uw medewerkers aan leerlingen of studenten. Of u nu een bestaand  onderwijsgebouw wilt renoveren of overweegt nieuwbouw te realiseren. Drees & Sommer begeleidt uw huisvestingsvraagstuk van A tot Z.

Nieuws

Contact

Esther Akkerman-Dwars Sector Leader

+31 (0)6 228 112 59
esther.akkerman@dreso.com