Healthcare Cure & Care

advies en projectmanagement voor zorgvastgoed

Ziekenhuizen, gezondheids- en revalidatiecentra en zorgwoningen behoren tot de belangrijkste voorzieningen in de zorgsector. De veranderingen in de gezondheidszorg brengen echter grote uitdagingen met zich mee: veel klinieken staan bloot aan hoge kosten en concurrentiedruk. De vergoedings- en inkomstenstructuur van diagnosegerelateerde groepen (DRG) maakt efficiëntere processen of herstructurering noodzakelijk. Bovendien worden er steeds hogere eisen gesteld aan de gebouwen en het comfort van patiënten en bewoners. 

De specialisten van Drees & Sommer hebben veel kennis en ervaring met vastgoed- en huisvestingsprojecten in de gezondheidszorg en leveren advies en projectmanagement in alle fasen van een project; van initiatief en strategie tot en met realisatie, oplevering en exploitatie.

Ieder mens is anders en heeft andere behoeften. En een patiënt stelt andere eisen aan een gebouw dan een werknemer of een bezoeker. Het is onze missie om positieve gebruikerservaringen te creëren die bijdragen aan het succes van uw organisatie. Want het gaat uiteindelijk om mensen; de eindgebruikers van het gebouw. Vanuit de User Experience (UX) methodologie brengen we de guest journeys in kaart en optimaliseren de gebruikerservaringen in gebouwen. Omdat alleen een goed ontworpen zorggebouw patienten, personeel en bezoekers ondersteunt en verder helpt. 

Specificaties wijzigen, innovaties versnellen, processen en procedures veranderen. Flexibiliteit is van groot belang voor het succes van uw project op de langere termijn. Niet alleen is een flexibele houding van onze projectmanagers gedurende het advies- en ontwerptraject belangrijk en is veerkracht in de realisatiefase van betekenis. Vanuit een flexibel ontwerp en gebruik makend van modulaire technieken en bouwsystemen wordt uw project toekomstbestendig. Het biedt de ruimte om later eenvoudig en kostenefficiënt uit te breiden, extra apparatuur te plaatsen of eenvoudige procesaanpassingen te doen.

Met de juiste snelheid en precisie begeleiden wij de gehele realisatie van initiatief tot en met oplevering. Het tempo wordt bepaald door een groot aantal factoren. Het bepalen van het beste tempo - niet te snel maar ook niet te langzaam - is een specialisme waar wij onze projectmanagers in opleiden en trainen. Met ons Lean Construction Management (LCM®) principe worden ontwerp- en bouwprocessen gedefinieerd en geoptimaliseerd waarmee we vaak de verwachting overtreffen.

Ieder type vastgoed of specialisme heeft zijn eigen DNA en ieder proces zijn eigen makers. De stakeholders die het DNA en proces vormgeven zijn onmisbaar voor besluitvorming in de initiatief- en ontwerpfase. Het nauwkeurig uitdenken van de organisatiestructuur en het toepassen van de juiste communicatietools zorgen voor accurate betrokkenheid en creëren ritme en overzicht bij alle betrokken stakeholders. Onze rol hierin is zowel faciliterend als leidend. Met stakeholdersmanagement borgen wij dat de juiste stakeholders op het beste moment zijn aangehaakt voor een soepel traject met adequate besluitvorming.

Om klaar te zijn voor de toekomst moeten ziekenhuizen hun vereisten voor digitale processen duidelijk definiëren. Alleen op deze basis kan een duurzame digitaliseringsstrategie worden ontwikkeld. Vaak bestaat er echter onduidelijkheid over de stand van de digitalisering in een ziekenhuis. Met de Quick Scan bieden onze experts een snelle en gefundeerde oplossing en begeleiden u naar een Smart Hospital.

 

Vastgoedtrends in de gezondheidszorg

Ontwikkelingen binnen de zorgsector worden vaak beïnvloed door externe, maatschappelijke invloeden. Zoals bijvoorbeeld vergrijzing en toenemende eisen voor gebouwen en patiëntencomfort.  De elkaar snel opvolgende ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en duurzaamheid zorgen ervoor dat gebouwen flexibel moeten kunnen inspelen op veranderende eisen, technische mogelijkheden en behoeften van eindgebruikers. Daarnaast zorgen ook ontwikkelingen binnen de zorgmarkt en veranderingen in overheidsbeleid voor een toename in de vraag naar kwalitatief hoogwaardig en flexibel zorgvastgoed. Bij Drees & Sommer begrijpen we dat deze trends u voor de nodige uitdagingen kunnen stellen. Wij ondersteunen u hierin en adviseren over strategie, aanpak en mogelijke oplossingen met betrekking tot uw huisvestingsvraagstuk.

Wij analyseren uw specifieke situatie om samen met u een visie en toekomstgerichte strategie te formuleren. Drees & Sommer coordineert de vertaling hiervan naar een Programma van Eisen en een ontwerp en begeleidt de aanbesteding, uitvoering en oplevering met een focus op planning, budget en kwaliteit.
 

Oplossingen voor de Healthcare sector

Het creëren van een comfortabele werk-, zorg- of woonzorgomgeving is van groot belang voor het mogelijk maken van eersteklas zorg aan uw clienten, patienten of bewoners. Of u nu een herstructurering van bestaande gebouwen overweegt of een investering in nieuw maatschappelijk vastgoed, Drees & Sommer begeleidt uw huisvestingsvraagstuk van A tot Z.

20200326-DreSo-Relaunch_Branchen_Detail_Healthcare-RZ.jpg

Nieuws

De kennis en expertise van Drees & Sommer voor zorgvastgoed

Zorggerelateerde huisvestingsprojecten zijn bij ons in goede handen. De specialisten van Drees & Sommer beschikken over kennis van actuele trends binnen de gezondheidszorg en de geldende wet- en regelgeving. We hebben ruime ervaring met nationale en internationale projecten binnen diverse zorgmarkten. Denk hierbij aan ontmoetingscentra, eerstelijnszorg, specialistische zorg, wonen, zorg en verpleging en 24-uurs zorg. Ook hebben wij ervaring met specialistische gebouwen in de Life Sciences sector, zoals laboratoria met hoge veiligheids- en hygiënenormen en strenge controles. We geven invulling aan begrippen als Total Cost of Ownership, CO2 routekaarten en verduurzaming van uw vastgoed. 

Wij gaan graag met u in overleg om uw situatie te analyseren, vorm te geven en te begeleiden.
 

Contact

Esther Akkerman Sector Leader Healthcare Cure & Care

+31 (0)6 228 112 59
esther.akkerman@dreso.com