Conditiemeting NEN 2767

De genormeerde methode (conditiemeting NEN 2767) die de vastgoedadviseurs van Drees & Sommer toepassen bij onderhoudsprojecten, is beproefd en en wordt succesvol ingezet als instrument voor het opstellen van een MJOP. Het voordeel van deze methode (boven de algemene inspectie) is dat het een geüniformeerde methode is die objectiviteit mogelijk maakt: onderhoudsactiviteiten kunnen gestuurd worden op de feitelijke kwaliteit (=conditie) van gebouwdelen, op de juiste inzet van middelen en op de kwaliteit van het vastgoed.

De NEN 2767 conditiemeting methodiek is gestoeld op het identificeren van gebreken. Dus de kwaliteit wordt bepaald door de mate waarin gebreken waarneembaar zijn. Hoe minder gebreken, des te beter de kwaliteit. De conditiemethode beoordeelt gebouwelementen (zoals bijvoorbeeld de gevel) op drie afzonderlijke aspecten (gebrekenparameters): Omvang, Intensiteit en Ernst. 

Omvang, Intensiteit en Ernst

  • Omvang is de mate waarin het desbetreffende gebrek zich manifesteert ten opzichte van de totale beschouwde hoeveelheid, uitgedrukt in een percentage van het bouw- of installatiedeel volgens NEN 3699 of het volume van een bouw- of installatiedeel dat moet worden vervangen om het gebrek op te lossen.
  • De indicator Intensiteit geeft aan in welk stadium (begin, gevorderd, eindstadium) het gebrek zich bevindt.
  • De Ernst is de mate van invloed van het gebrek op het functioneren van het bouw- of installatiedeel (Gering, serieus, ernstig).

Eindscore conditiemeting NEN 2767

De combinatie van bovengenoemde parameters leidt tot een uiteindelijke conditiescore te weten:

  1.  = Uitstekende conditie. Incidenteel geringe gebreken.
  2.  = Goede conditie. Incidenteel beginnende veroudering.
  3.  = Redelijke conditie. Plaatselijk zichtbare veroudering; Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar.
  4.  = Matige conditie. Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar.
  5.  = Slechte conditie. De veroudering is onomkeerbaar.
  6.  = Zeer slechte conditie. Niet meer te classificeren onder conditie 5.

Deze conditieniveaus kunnen ook geaggregeerd worden zodat uiteindelijk een kwaliteitsniveau per asset wordt verkregen. Dit biedt weer goede input voor strategische afwegingen met betrekking tot het vastgoed.

Met behulp van de conditiemeting wordt een geüniformeerde kwaliteit vastgesteld die eenvoudig kan worden gemonitord. Het Real Estate Consulting team van Drees & Sommer werkt met de O-prognose software en met geactualiseerde kostendatabasebestanden. Voor de opname van gebreken maken we gebruik van tablets. Desgevraagd kan een klantlicentie worden verkregen om de onderhoudsinformatie ook online te kunnen raadplegen.

Contact:

Oppervlaktemeting NEN 2580 Drees & Sommer
Elger Groenland Teamleider Vastgoedadvies

+31 (0)88 776 26 70

elger.groenland@dreso.com