Nieuws

Voldoet uw vastgoedportefeuille aan de EU Taxonomie?

© Absent Matter
Drees & Sommer adviseerde ontwikkelaar MRP over EU Taxonomie bij project MIX in Amsterdam.

Investeerders, beleggers en gebouweigenaren leggen zich toe op de circulaire economie, uit intrinsieke motivatie – om de wereld een beetje beter te maken – maar ook omdat ze er terecht een lucratief businessmodel in zien. Nu gebeurt dat veelal uit vrije wil, maar de Europese wetgeving op dit gebied wordt steeds strenger. Stapsgewijs wordt de EU Taxonomie ingevoerd, een transparant classificatiesysteem voor investeringen. Dat heeft ook grote impact op de bouw- en vastgoedsector. Drees & Sommer biedt inzicht met de EU Taxonomy Assessment.

Hoeveel kapitaal in groene categorie

Hoe maak je een containerbegrip als duurzaamheid in de vastgoedbranche concreet en meetbaar? Hoe groen zijn de investeringen die je doet nu precies? En vooral: hoe kun je als vastgoedbelegger de circulaire economie omarmen en zelfs versnellen? ‘Het doel van de EU Taxonomie is om objectief te kunnen vaststellen wat écht duurzaam is en wat niet,’ legt Elger Groenland uit. Hij is Head Of Real Estate Consulting bij Drees & Sommer Netherlands. ‘Dat gebeurt op basis van KPI’s waar een gebouw aan moet voldoen, of nog aan moet gaan voldoen. Er zijn meerdere instrumenten om de KPI’s te onderzoeken en de resultaten vast te leggen. Dat gaat verder dan een stukje sustainability in het jaarverslag. Vastgoedfinanciers gaan in de toekomst afgerekend worden op hoeveel procent van hun uitstaand kapitaal in een groene categorie valt. Daarvoor heb je dan een set van definities nodig. De EU Taxonomie is bedoeld om een kwantitatief oordeel te geven aan groene investeringen.'

Compliant aan de EU Taxonomie

Drees & Sommer adviseert om nu al zoveel mogelijk in te spelen op veranderende wet- en regelgeving die met deze EU Taxonomie verband houdt. 'De combinatie van producten en diensten van ons als Drees & Sommer samen met EPEA en Madaster geeft vastgoedeigenaren inzicht en bewijslast richting een investeerder. Dat is wat we doen: aan investeerders, beleggers, ontwikkelaars en producenten duidelijk maken in hoeverre een project compliant is of kan worden aan de EU Taxonomie. Zodat ze per gebouw, wijk, gebied en project objectief kunnen vaststellen wat duurzaam is en wat niet.'

Financiele restwaarde

Madaster is een platform dat dient als regie-instrument. Binnen Madaster kunnen de in een gebouw gebruikte materialen en producten worden geregistreerd. De registratie biedt inzicht in onder meer CO2, de circulariteit, de toxiciteit, de losmaakbaarheid en, last but not least, de financiële restwaarde van de materialen van een gebouw. Daarmee ontstaat een overdraagbaar, digitaal gebouwdossier. Madaster is niet alleen een registratieplatform, maar zeker ook een instrument waarmee je gedurende de gehele levensduur van het gebouw kunt monitoren en sturen, op basis van gevalideerde data. Voor die gevalideerde data is EPEA verantwoordelijk, de dochteronderneming van Drees & Sommer die over enorm veel kennis beschikt van onder andere producten en materialen toegepast in gebouwen. Met Cradle to Cradle® en de circulaire economie als leidraad. 

Circulair bouwen

'EPEA en wij allemaal geloven in circulariteit: van molecuul tot gebouw tot metropool en uiteindelijk weer terug naar molecuul. Een gebouw met een dergelijke positieve footprint heeft op tal van manieren meerwaarde. Denk aan nieuwe verdienmodellen, door hogere verkoop- en verhuurprijzen. Maar denk ook aan wat een gezonde werkomgeving indirect kan opleveren, zoals in de vorm van lagere verzuimkosten. Precies op die manier werkt de EU Taxonomie, het waardeert gebouwen op hun positieve duurzame bijdrage in de toekomst,' zegt Groenland.

EU Taxonomy Assessment

De vastgoedadviseurs van Drees & Sommer gebruiken de tools en data van Madaster en EPEA om 360 graden assessments te doen. ‘Met die assessments kunnen we zowel nieuwe ontwikkelingen als bestaand vastgoed beoordelen,’ licht Groenland toe. ‘Bouwtekeningen, technische beschrijvingen, actueel energieverbruik, materiaalgegevens zoals over de toxiciteit, energielabels en ga zo maar door: al die data dienen als input voor ons om vastgoed op de EU Taxonomie KPI’s te beoordelen. Dat zijn KPI’s zoals over de transitie naar een circulaire economie. Uit een assessment komt of een gebouw wel, niet of nog niet aan zo’n KPI voldoet. De voordelen voor een investeerder laten zich raden.’

Strategie lange termijn

De dienstverlening van Drees & Sommer gaat veel verder dan die assessments alleen. ‘Wij adviseren over de strategie die kan worden gevolgd na zo’n assessment, inclusief de roadmap richting 2030 en 2050 of een exit strategie.’ Een roadmap die wat Drees & Sommer betreft altijd een vergelijkbaar eindpunt heeft: beter bouwen en het creëren van (rest)waarde voor gebouwen. ‘Investeerders, beleggers en eigenaren kunnen vandaag de dag bij ons een assessment aanvragen. Dan zijn de gegevens op korte termijn beschikbaar. Daarmee kijken we niet alleen naar de doelstellingen van dit moment, maar ook naar die op langere termijn – zoals het Klimaatakkoord heeft vastgelegd: 55 procent minder uitstoot in 2030 en energieneutraal in 2050. Via zo’n beheerstool formuleren we de ambities en mogelijke tussenstappen. Daar kan je meteen mee aan de slag.'

'Begin gewoon, is het motto. Benodigde investeringen zijn nu relatief laag en er zijn genoeg voorbeelden die laten zien dat de circulaire economie werkt. Op dit moment, liefst vóór de ontwerpfase van ontwikkelingen, kun je nog eenvoudig inspelen op de wet- en regelgeving die er hoe dan ook aan komt. Als je het straks moet aanpassen, dan kan het weleens pijn gaan doen.’

Elger GroenlandHead of Real Estate Consulting


elger.groenland@dreso.com

Lees verder