Elementenraming

Heeft u een schetsontwerp, voorlopig ontwerp of definitief ontwerp en wilt u de bouwkosten weten? Of wilt u weten of het gebouw nog binnen het bestaande budget valt? Drees & Sommer stelt een elementenraming voor u op.

Een elementenraming is een begroting die op verschillende manieren kan worden opgesteld. Dit kan heel grof zijn op basis van kengetallen of juist gespecificeerd op elementenniveau. De elementenraming kan gebaseerd worden op grove schetsen en aantekeningen, maar ook op geheel uitgewerkte plannen. De elementenraming is vooral bedoeld voor architectenbureaus, opdrachtgevers, projectontwikkelaars, adviesbureaus, bouwteams en wooncoöperaties.

“Drees & Sommer kan door jarenlange ervaring in elke fase van een bouwproject elk gewenst niveau van elementenraming maken.”

Onze (erkende) bouwkostendeskundigen nemen samen met u het gewenste niveau van de elementenraming door. Drees & Sommer geeft de voorkeur aan een gespecificeerde begroting op elementenniveau. Hierdoor heeft u een gefundeerde begroting met een omschrijving van de bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten en ontstaan er geen misverstanden. 

Bij de elementenraming kan Drees & Sommer een gedegen advies geven over bijvoorbeeld de voordeligste opzet van de constructie en installaties. Dit kan eventueel in samenwerking met adviseurs van de opdrachtgever, maar ook met eigen Drees & Sommer-adviseurs.

Rekenmodellen voor elementenramingen

De elementenprijzen worden samengesteld uit eerder gemaakte ramingen en/of inschrijfbegrotingen en kunnen eventueel aangepast worden naar marktconforme prijzen. Ook verscheidene bandbreedtes in de prijzen kunnen aangegeven worden. Aan de hand van diverse rekenmodellen kunnen de bouw- en investeringskosten in de eerste fase van het project in verschillende varianten worden doorgerekend.

Contact:

Rob van der Heiden Teamleider Bouwkostenadvies

+31 (0)88 776 26 70

rob.van-der-heiden@dreso.com