Facilitair advies

De kwaliteit van een goed functionerend gebouw wordt naast de bouwkundige en installatietechnische kwaliteit ook voor een belangrijk deel bepaald door de facilitaire dienstverlening. Drees & Sommer heeft de benodigde expertise in huis en is goed in staat om te adviseren over effecten op de facilitaire dienstverlening als gevolg van (inhoudelijke) ontwikkelingen in de huisvesting van een organisatie.

Drees & Sommer benadert dit vanuit diverse invalshoeken zoals bijvoorbeeld organisatorisch, financieel maar ook vanuit het perspectief van de klantbeleving. Zo beschikken onze adviseurs over deskundigheid om bedrijven te adviseren over organisatievraagstukken van facilitaire organisaties. Het kan daarbij onder andere gaan om bijvoorbeeld de effecten van uitbesteding of de introductie van servicedesk. Bij gebouwen met meerdere gebruikers of huurders kan BOAG bijvoorbeeld adviseren bij de inrichting van een beheerorganisatie en bijbehorende procedures.

Facility Management

We beschikken over specifieke deskundigheid om te kunnen ondersteunen bij de inkoop en aanbesteding van facilitaire diensten zoals bijvoorbeeld schoonmaak, catering en beveiliging. De deskundige aanbesteding hiervan kan enerzijds leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen en anderzijds tot verbetering van kwaliteit. Ook advies over, het beheer en onderhoudsmanagement voor technische installaties van de huisvesting kan onderdeel zijn van (technisch) facilitair advies.

Verhoging tevredenheid gebouwgebruikers

Betere facilitaire dienstverlening leidt uiteindelijk tot een positievere ervaring en hogere tevredenheid en wellbeing van de gebouwgebruikers. Dit draagt bij aan hun productiviteit, betere samenwerking en helpt om het ziekteverzuim te verlagen. 

Contact:

Oppervlaktemeting NEN 2580 Drees & Sommer
Elger Groenland Teamleider Vastgoedadvies

+31 (0)88 776 26 70
elger.groenland@dreso.com