Nieuws

360 graden TDD: De meerwaarde van toekomstbestendig vastgoed

De financiële waardebepaling van een gebouw betreft primair niet zozeer het gebouw als wel van alles ín en óm het gebouw: een vierkantemeterprijs, huurprijs en huurtermijn bijvoorbeeld. En ook de locatie blijft een belangrijke factor bij het uitdrukken van vastgoed in geld. Drees & Sommer ziet in zijn uitgebreide Technical Due Diligence (TDD) behalve een risico-inventarisatie óók veel kansen voor een langere levensduur van vastgoed.   

‘De levensduur van een object’,  zegt Elger Groenland, Head of Real Estate Consultancy bij Drees & Sommer Nederland, ‘is een factor die steeds belangrijker wordt. Bij bedrijven en investeerders is in toenemende mate belangstelling voor duurzaamheid en circulariteit. Bedrijven houden meer en meer rekening met duurzame aspecten. Enerzijds omdat de huurders of gebruikers daarom vragen en het dus ook marktkansen biedt. Anderzijds omdat er van overheidswege steeds meer aandacht is voor milieu en toekomstbestendigheid. Die aandacht voor de levensduur zie je ook bij vastgoedtransacties. Wij zien dat bijvoorbeeld bij due diligence-onderzoeken.’

Drees & Sommer is van mening dat de duurzaamheid van vastgoed onlosmakelijk verbonden is met de waarde. Elger vervolgt: ‘Gedurende onze TDD’s kunnen we in een vroeg stadium risico’s en kansen voor een noodzakelijke verduurzamingsslag, voor energielasten en onderhoud identificeren. Naar wens kunnen we daar vervolgens nader over adviseren. En, nog een stap verder, aangeven wat er nodig is om tot een bepaald duurzaamheidsniveau te komen. Wat betekent bijvoorbeeld het energielabel voor een gebouw? Er worden steeds hogere eisen aan – het gebruik van - gebouwen gesteld op het gebied van duurzaamheid. Denk aan labeleisen en de meldplicht voor energetische maatregelen.’

Elger merkt dat huurders en gebruikers met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid ook meer eisen stellen aan duurzaam gebruik en duurzame exploitatie. ‘Partijen willen een locatie huren die aantoonbaar duurzaam is. Dan is het dus belangrijk dat je vastgoed over een energielabel of duurzaamheidscertificaat beschikt of dit op een respectabel niveau kan verkrijgen. Wij kunnen in onze TDD’s duurzaamheid kwantificeren en zichtbaar maken voor de korte en lange termijn, met bijbehorende mogelijkheden en consequenties.’

Drees & Sommer werkt met de TDD Future-Proof Check: een360-gradenanalyse die naast de technische rapportage bestaat uit vijf modules die helpen het hoogste rendement uit een investering te halen en bijdragen aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk van gebouwen. De mogelijkheden op het gebied van slimme gebouwen, elektrische mobiliteit, circulaire economie, CO2-neutraliteit en milieu, maatschappij en bestuur. ‘Onze ervaring is dat we op basis van een dergelijke volledige TDD ook een uitstekend advies kunnen geven van de risico’s én van de kansen om vastgoed in de toekomst meer waarde te geven. Je ziet nu al dat bij een bedrijfseconomische taxatie van een duurzaam gebouw de factor duurzaamheid wordt verdisconteerd door gebruik te maken van de hogere waardes. Het zorgt dus in meerdere opzichten voor hogere opbrengsten!’

Dit artikel verscheen ook in het Vastgoedjournaal

___________________________

Lees meer over de dienstverlening van Drees & Sommer Netherlands: