Aandachtgericht projectmanagement in zorgvastgoed levert ook financiële meerwaarde

Zorgvastgoed is veel meer dan stenen. In de eerste plaats moet het een veilige plek zijn om te werken, worden verzorgd of zelfs te wonen. Voor BOAG en Drees & Sommer, de twee projectmanagement- en adviesbureaus die medio dit jaar hun krachten hebben gebundeld, is het vooral de combinatie van strak projectmanagement en de aandacht voor de eindgebruikers die zorgvastgoed onderscheidt van ander onroerend goed. ‘Aandachtgericht projectmanagement is niet alleen belangrijk voor het comfort van de gebruikers, maar kan onder de streep ook een mooie meerwaarde opleveren’, zeggen senior projectmanager Patricia van Hest-Osseweijer en projectmanager Carolin Winter, gezamenlijk verantwoordelijk voor de sector Healthcare van Drees & Sommer.  

Comfort in de woonomgeving
User experience of kortweg UX is in de huidige kantorenmarkt een veelbesproken onderwerp. Medewerkers gaan in deze tijd immers vooral naar kantoor voor face-to-face overleg, inspiratie en voor de sociale interactie met collega’s. Drees & Sommer heeft er vanuit de businessline UX inmiddels veel ervaring mee. Patricia: ‘Ook – en misschien wel juist – in zorghuisvesting is het comfort en de beleving van de eindgebruikers essentieel. Per slot van rekening is het hun dagelijkse leefomgeving! Dan is een plek waar mensen zich prettig voelen zó belangrijk.’

Projectmanagement en beleving
Zorginstellingen werken vanuit een duidelijk missie en visie en richten zich van daaruit op een specifieke doelgroep. ‘Wij organiseren op basis van die informatie hun vastgoedontwikkeling en -realisatie en kunnen daar een belevingsconcept aan toevoegen’, zegt Carolin. ‘Een fijne sfeer die het comfort van ‘thuis’ biedt maakt clienten en bewoners rustiger en daarmee gezonder. Dat daarmee veel méér kan worden gewonnen dan alleen ‘een goed gevoel’ mag duidelijk zijn.’

Gezonde huisvesting vermindert zorgkosten
Verstandig investeren aan de voorkant bespaart geld aan de achterkant. ‘In de kantooromgeving hebben we daar voldoende bewijs van: in een omgeving die is afgestemd op de gebruikerswensen en -eisen zijn minder mensen ziek. Zo werkt het naar ons idee ook bij zorgvastgoed: wellbeing en een omgeving waarin in een vroeg stadium aandacht is voor comfort, licht, lucht en sociale interactie zorgt voor een gezond leefklimaat’, aldus Patricia. ‘Cliënten voelen zich meer op hun gemak. Zijn rustiger. Er treden minder escalaties op, waardoor er meer tijd en geld is voor kwalitatief goede zorg en persoonlijke aandacht. In nauwe samenwerking met de collega’s van UX en met EPEA, ook onderdeel van Drees & Sommer, willen we dat inzichtelijk maken.’ Carolin vult aan: ‘Niet alles kost overigens per definitie meer geld: wanneer we bijvoorbeeld een ruimte voor meerdere gebruiksmogelijkheden geschikt maken of andere kleuren toepassen, kan dat ook al duidelijk verschil maken. Idealiter sluiten we daarom al meteen bij het opstellen van het programma van eisen aan in een project.’

Integrale dienstverlening
De sector Healthcare is bij Drees & Sommer onderverdeeld in Care en Cure. Onder Care verstaan wij vastgoed voor langdurige zorg; Cure is voor zorg gericht op herstel. De kennis van en ervaring in Healthcare-projecten vult elkaar aan, net zoals dat geldt vanuit andere sectoren van BOAG en Drees & Sommer. Nationale en internationale expertise op het gebied van onder meer kantoren, woningbouw, life sciences, retail, hospitality en user experience versterkt de integrale dienstverlening waar opdrachtgevers op het gebied van zorgvastgoed op kunnen bouwen.

Lees meer: