Aannemer gecontracteerd voor nieuwbouw en renovatie Clusius College Hoorn

© Clusius College

Vandaag is in aanwezigheid van het College van Bestuur van Clusius College, de directie van Aannemersbedrijf J.M. Putter en projectmanager Robbert den Hartog van Drees & Sommer de bouwteamovereenkomst getekend voor de renovatie en nieuwbouw van het Clusius College in Hoorn. Drees & Sommer is betrokken vanaf de haalbaarheidsstudie en verzorgt het integraal projectmanagement tot en met de realisatie.

Met deze ondertekening komt de realisatie van de nieuwe, toekomstbestendige huisvesting van het groenonderwijs een flinke stap dichterbij. Eind vorig jaar is de aanbesteding voor de selectie van een bouwteamaannemer opgestart. De inschrijving van Aannemersbedrijf J.M. Putter heeft de hoogste score behaald, waarmee de werkzaamheden aan deze partij gegund worden. Het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw wordt nu in bouwteamverband uitgewerkt naar een definitief ontwerp. De bouwwerkzaamheden starten naar verwachting na de bouwvak dit jaar. Volgens de huidige planning kunnen de gebouwen dan medio 2022 in gebruik genomen worden.

De (her)huisvestingsoperatie betreft de renovatie van het huidige vmbo-gebouw en vervangende nieuwbouw van het huidige mbo-gebouw. Het te renoveren gebouw heeft een oppervlakte van circa 2.540 m² bruto vloeroppervlakte (bvo), de nieuwbouw bedraagt circa 3.980 m² bvo. De keuze voor de combinatie van duurzame renovatie en vervangende toekomstbestendige huisvesting voor de vestiging van het Clusius College in Hoorn is gemaakt op basis van een uitvoerige haalbaarheidsstudie en een duurzaam plan voor de gebiedsontwikkeling waarbij onderwijsvorm en de ontwikkeling van de huisvesting goed op elkaar aansluiten. De huidige praktijkfaciliteiten blijven in gebruik. Deze worden de komende tijd al verder uitgebreid en aangepast voor jaarrond gebruik.

Jurgen Holtz, Directeur Clusius College Hoorn, kijkt uit naar een voorspoedige samenwerking: “Onze school staat bekend om kleinschalig en kwalitatief goed onderwijs met betrekking tot duurzaamheid, leefomgeving, voedsel en natuur zodat leerlingen en studenten succesvol zijn in vervolgopleiding, werk en maatschappij. Deze verbouwing zorgt dat wij ook in de toekomst kwalitatief toekomstgericht onderwijs blijven aanbieden. Enerzijds vanuit technisch oogpunt van de gebouwen, maar zeker ook vanuit een duurzame visie. Uiteraard blijft het geven van goed onderwijs tijdens deze bouw prioriteit. De veiligheid van leerlingen, studenten en medewerkers staat voorop.”

Het ontwerp van de nieuwbouw is van RoosRos architecten, betrokken adviseurs zijn Feniks Installatieadviseurs, Ingenieursbureau SWINN en ZRi. Meer informatie over het Clusius College en Aannemersbedrijf J.M. Putter:

Meer weten over onze aanpak bij huisvesingsprojecten voor onderwijsinstellingen?