Nieuws

Afstemming: de sleutel voor succesvolle stedelijke ontwikkeling

Stadsontwikkeling bevindt zich volgens Drees & Sommer op het snijvlak van mobiliteit, infrastructuur en vastgoedfuncties. Mobiliteit en infrastructuur zijn daarbij op gemeentelijk niveau complexe en veelzijdige vraagstukken. Er is een tendens van duurzamere en vooral efficiëntere oplossingen dan de stedelijke mobiliteit aan het begin van de 21ste eeuw.  Elke vorm van vervoer en verbinding vereist specifieke aandacht en expertise om de verbindingen en leefomgeving in steden te optimaliseren. Afstemming van de openbare ruimte en verbindingen op alle andere aspecten van het stadsleven en de stadsontwikkeling is noodzakelijk.

Het begint met infrastructuur
Henk de Vree, Sector Leader Infrastructure bij Drees & Sommer, heeft als projectmanager een rijke ervaring opgebouwd in mobiliteit en infrastructuur, gecombineerd met expertise in proces- en projectmanagement. Hij benadrukt  het belang van coördinatie tussen diverse stakeholders, elk met hun eigen belangen. Volgens hem is het succes van stedelijke ontwikkeling afhankelijk van een goede integratie van infrastructuur, mobiliteit en vastgoed. “Idealiter begint het met de met een plan  voor de leefomgeving en de bereikbaarheid, voordat de bebouwde omgeving wordt gerealiseerd. In de praktijk zie je echter vaak een meer organische aanpak. Gemeenten zijn voor kavelontwikkeling op veel plekken afhankelijk van initiatieven van beleggers, corporaties, ontwikkelaars, individuen en soms ook van de gemeente zelf. Dat levert uitdagingen op bij het plannen en uitvoeren van projecten. Gevolg is dat programma’s van eisen, ontwerpen, tijdspaden en faseringen plotseling op de schop gaan. Om de afstemming tussen functies en infrastructuur op peil te houden is coördinatie en samenhang van plannen, inclusief de impact op het netwerk en ondergrondse voorzieningen, van essentieel belang.” Projectmanagement, omgevingsmanagement en technisch management gaan in de optiek van De Vree hand in hand om continu af te stemmen met wie, wat en hoe er gebouwd gaat worden.

Procesmatige en projectmatige begeleiding van Drees & Sommer
Bij die afstemming en coördinatie kan Drees & Sommer de helpende hand bieden. Het adviesbureau biedt technisch management, projectmanagement en ondersteunt bij het ontwikkelen van programma’s van eisen, vaak in de context van complexe infrastructurele projecten. “We kunnen projecten procesmatig efficiënt begeleiden en daarbij op technisch gebied de verschillende projectfasen effectief coördineren. Lean en BIM zijn ingeburgerde begrippen die pas écht meerwaarde leveren als je ze goed inzet. Wij kijken ook integraal naar het gebied en naar een zorgvuldige afstemming tussen bouwprojecten binnen de stad, beoordelen initiatieven van aanstaande bouwprojecten en schatten de impact op verkeersstromen en infrastructuur in”, zo licht De Vree toe.

“Tijdens de bouw brengen we onze expertise in en geven advies over routing, het nut en de noodzaak van logistieke stromen en waar nodig bouwhubs. Veiligheid is daarbij altijd een belangrijk aandachtspunt. Drees & Sommer zet zich in voor heldere routes, bebording en effectieve communicatie over mobiliteitsthema's om de veiligheid te optimaliseren en het verkeer in goede banen te leiden.”

Nationale en internationale kennis en expertise
De Vree noemt ook de holistische visie van Drees & Sommer – aspecten als klimaatpositiviteit, nieuwe energiebronnen, slimme technologie en gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. “Drees & Sommer is een wereldwijde speler met internationaal veel specifieke inhoudelijke kennis en expertise. Daarvan kunnen wij, én onze opdrachtgevers, profiteren. Zo zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van bijvoorbeeld openbaar vervoer, rail en de toepassingen van waterstof waarmee we projecten naar een hoger niveau kunnen tillen.” 

 

  

Veranderingen in mobiliteit
Voor De Vree is het grotere plaatje net zo belangrijk als de details. Hij wijst op enkele actuele ontwikkelingen die de veranderende rol van mobiliteit illustreren: "De technologische vooruitgang van elektrisch aangedreven, slimme voertuigen gaat hand in hand met de groei van autodeelconcepten. Met een elektrische fiets kun je in dezelfde tijd een grotere afstanden afleggen dan de traditionele fiets. Dit maakt de auto meer en meer overbodig. Als gevolg vermindert parkeerdruk , wat ten goede komt aan de transformatie van stedelijke gebieden. Je ziet dat terug  in voetgangers- en fietsvriendelijke zones, meer ruimte voor groenvoorzieningen en speelruimtes. Kortom, de mobiliteit en leefbaarheid in stedelijke gebieden verbetert door deze en andere nieuwe ontwikkelingen een plek te geven. Dit geeft aan wat de noodzaak is om in een vroeg stadium van gebiedsontwikkeling na te denken over de juiste mix van infrastructuur, mobiliteit en vastgoed."

Coördinatie bovengrondse en ondergrondse infrastructuur
“Een vaak onderschat onderdeel van de stadsontwikkeling”, vertelt De Vree, “is het plannen van nutsinfra. Zeker in steden zie je dat een nieuw tracé voor ondergrondse infrastructuur veel impact heeft op de ondergrondse indeling en op het bovengrondse straatprofiel;  De coördinatie en samenhang van de plannen, zowel op het gebied van de architectuur als de impact op het netwerk, de bovengrondse en ondergrondse voorzieningen, en de afstemming tussen nutsbedrijven en andere partijen is cruciaal. Ook daarin kan Drees & Sommer een coördinerende rol hebben. Het voorkomt fouten en scheelt gemeenten en ontwikkelaars een berg geld en frustratie!”

Weten wat Drees & Sommer voor uw organisatie kan betekenen? Henk de Vree plant graag een afspraak in voor een oriënterend gesprek.  

Henk de VreeSector Leader Infrastructure

+31618246470
henk.de-vree@dreso.com

Lees verder