Nieuws

Bouwkostenadvies: essentieel in iedere fase van een bouwplan

Geld is één van de meest urgente en efficiënte sturingsmechanismen voor ieder project. Willekeurig of dit een huisvestings- of vastgoedproject betreft of, om maar iets te noemen, een filmproductie. Niet voor niets is de GROTICK-methode, waarbij de eerste letter al meteen staat voor ‘Geld’, een methode die de projectmanagers van Drees & Sommer vaak gebruiken om een bouw- of huisvestingsproject te beheersen. De expertise van onze Cost Consultants is daarbij van onmisbare waarde.

Bouwkostenadvies is een vak waar experts zich over moeten buigen, alleen al vanwege de complexiteit van de materie. Ervaring en beheersing van actuele prijzen en normen uit de markt is essentieel om effectief aan bouwplannen te kunnen rekenen. De business line Cost Consulting is één van de waarden die BOAG met de fusie medio 2020 heeft toegevoegd aan de integrale dienstverlening van Drees & Sommer.

Rob van der Heiden, Team Leader Cost Consulting bij Drees & Sommer: ‘We geven onze opdrachtgevers inzicht in de financiële haalbaarheid van bouwplannen voor nieuwbouw, renovatie, transformatie en verbouwingen in alle sectoren. Onder meer door het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, het opstellen van elementenramingen tijdens de VO- en DO-fase, het berekenen van algemene bouwplaatskosten en het bepalen van de bouwtijd. In iedere fase van een bouwplan kunnen we adviseren met betrekking tot knelpunten, alternatieven geven inclusief een overzicht van de bijbehorende financiële consequenties.’

Integrale dienstverlening
Cost Consulting is een perfect voorbeeld van integrale dienstverlening. ‘Projectontwikkelaars, aannemers, beleggers en gemeenten kloppen bij ons aan voor een investeringsraming. Uiteindelijk blijken we een opdrachtgever van dienst te kunnen zijn met véél bredere service: van projectmanagement en construction management tijdens voorbereiding en uitvoering van een project tot en met User Experience, Workplace Consulting, Fit-Out en Facility Management. Andersom is de business line Project Management met grote regelmaat onze interne opdrachtgever’, aldus Rob.

Kwaliteitsadvies
Ook voor bouwkosten- en kwaliteitsadvies is Cost Consulting een geschikte partner. Rob is BREEAM-NL assessor en verzorgt assessments voor de schema’s Nieuwbouw & Renovatie en In-Use. ‘Ik zie in toenemende mate aandacht voor BREEAM-NL In-Use. De In-Use rapportage geeft inzicht in de duurzaamheidsstaat van bestaande gebouwen in negen duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. In-Use is daarmee een ideaal managementinstrument voor het verduurzamen en verbeteren van een gebouw.’

Lees meer over de dienstverlening van Drees & Sommer Netherlands: