Nieuws

Drees & Sommer actualiseert MJOP's 84 onderwijsgebouwen voor RVKO

De onderhoudsplannen voor 84 onderwijslocaties van de RVKO (Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs) moesten worden geactualiseerd. Drees & Sommer Netherlands schreef in op de aanbesteding die Ingenieursbureau Multical in opdracht van RVKO organiseerde en won! Nog vóór de meivakantie levert Drees & Sommer meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) voor de 84 RVKO-gebouwen in Groot Rotterdam - scholen voor primair onderwijs en speciaal basisonderwijs, integrale kindcentra en een enkele aan de school verbonden sporthal, in oppervlakte variërend van 500 tot circa 4.000 m². 

Dennis Giese, consultant binnen het team Real Estate Consulting van Drees & Sommer, coördineert de technische inspecties en is het aanspreekpunt voor gedelegeerd opdrachtgever Multical. “Vijf van onze inspecteurs brengen de huidige staat van onderhoud van de gebouwen in kaart conform de NEN 2767 conditiemeting methodiek. Onze rapportages omvatten een overzicht van geconstateerde gebreken inclusief aanbevolen maatregel, huidige conditie van de gebouwelementen evenals een twintigjarenplan waarin de verwachte vervangmomenten staan weergegeven. In onze opdracht zijn twee onderhoud-prestatieniveaus gedefinieerd: een regulier niveau en, voor oudere gebouwen of gebouwen met een minimale exploitatie, een quickscan met een scope van vijf jaar. Onlangs hebben we een aantal pilotinspecties uitgevoerd en afgerond en die met de opdrachtgever geëvalueerd. In de komende maanden leveren we de MJOP’s op voor alle overige gebouwen.” 

RKVO was al opdrachtgever van Drees & Sommer voor Cost Consulting, Project Management en Construction Management bij de nieuwbouw van de Albert Schweitzerschool in Rotterdam-Schiebroek. De dienstverlening vanuit de business line Real Estate Consulting is nieuw. “Heel gaaf vanuit een andere dienst actief te zijn binnen de sector Education”, zegt Dennis. “De samenwerking met Multical en RKVO verloopt erg prettig: ieder van ons staat open voor feedback en verbetervoorstellen en er is echt sprake van wederzijds respect. Dat is erg prettig werken.”

///////////////

Lees verder: