Nieuws

Energiecrisis stuwt innovaties in duurzame infrastructuur

Henk de Vree

De energie- en klimaatcrisis duurt voort en de nadruk in de bouwsector komt meer en meer te liggen op duurzame projecten. “Groene oplossingen voor infrastructurele vraagstukken zijn niet alleen heel interessant, maar ook noodzakelijk”, zegt Henk de Vree, sector leader Infrastructure bij Drees & Sommer. Het toonaangevende, internationale advies- en projectmanagementbureau wil ook op het gebied van infrastructuur één van de grotere spelers van Nederland worden. Het bedrijf zet flink in op duurzaamheid en innovatie.

Dit artikel verscheen ook bij Cobouw

Elektrificatie
De snelle ontwikkelingen in onderwerpen als e-mobility zorgen voor nieuwe ideeën in bestaande functionaliteiten. “Onze opdrachtgever gemeente Leiden werkt bijvoorbeeld in de moderne, ondergrondse parkeergarage Garenmarkt aan voldoende laadinfrastructuur en - ook bij vijf verdiepingen onder de grond - een goed mobiel netwerk. Zo kun je parkeren, laden én die online meeting bijwonen. Drees & Sommer was en is met technisch management nauw betrokken bij de realisatie en optimalisatie van de parkeergarage.” 

Innovation Hub
Henk de Vree leidt binnen Drees & Sommer Netherlands het team dat integrale projectbeheersing biedt bij infrastructurele projecten. De Vree: “Wij zijn sterk in projecten waarin meerdere disciplines samenkomen. Door onze wereldwijde expertise en ervaring binnen Drees & Sommer kunnen we onze opdrachtgevers in de breedte en diepte van dienst zijn. Drees & Sommer beschikt over innovation hubs waar nieuwe ideeën op het gebied van duurzaamheid en digitalisering worden bedacht, opgezet en getest, voordat wij dit voor onze klanten inzetten.” Drees & Sommer adviseert overheden, waterschappen, energiemaatschappijen, havens en luchthavens. Maar ook de industriesector, met klanten als bijvoorbeeld ASML. “Onze projectmanagers plannen, bewaken en beheersen kosten, tijd, kwaliteit, risico’s en scope bij de realisatie van wegen, spoorwegen, waterwegen – en energie gerelateerde projecten. Drees & Sommer zorgt voor duidelijke en pragmatische werkstructuren. Ons team is volledig thuis in zaken als contractmanagement, risicomanagement, data- en informatiemanagement en cost consulting. En onze directievoerders en toezichthouders beschikken over alle benodigde civieltechnische kennis om een project effectief te kunnen managen.” 

Waterstof
Hightech bedrijf ASML in de regio Eindhoven kijkt in het kader van duurzaamheid naar de mogelijkheden om energie uit waterstof te benutten. De Vree: “Bij het testen van de zeer gevoelige lithografische machines van ASML wordt waterstof ingezet om de optische technologie te beschermen. Het gebruikte waterstof wil ASML met gebruik van een brandstofcel weer omzetten in elektriciteit. Drees & Sommer helpt hen daarbij.” 

In samenwerking met Drees & Sommer, universiteit en leverancier wordt de brandstofcel ontwikkeld en getest voor de specifieke ASML condities. “Deze machines kunnen energie halen uit de afvloeiende waterstof. Dit duurzame project past bij Drees & Sommer waarbij onze cross border samenwerking goed van pas komt. Het project wordt inhoudelijk door onze waterstofexperts en engineers in Duitsland aangestuurd. Zodra het project in de uitvoeringsfase komt, haakt het Nederlandse team aan voor het management van het realisatieproces ter plekke. Dat is de toegevoegde waarde van onze internationale organisatie in optima forma.”

Kennisontwikkeling
Wij geloven in waterstof als belangrijke pijler in de aanpak van de energie- en klimaatcrisis en investeren veel in kennisontwikkeling, kennisdeling, innovatie en partnerschappen. We zoeken de samenwerking op met universiteiten zoals de TU Delft, waar de toepassingsmogelijkheden van waterstof hoog op de agenda staan. Dat versterkt onze aanpak om binnen een jaar in de grotere projecten in Nederland een rol van betekenis te spelen op het gebied van waterstof.”

Globally Local
De focus bij Drees & Sommer in Nederland ligt naast energievraagstukken en inrichting van de openbare ruimte zoals een parkeergarage ook op mobiliteit, weg- en bruggenbouw. “Internationaal houden we zicht op alle trends en ontwikkelingen en experts delen hun kennis wereldwijd met de organisatie. Dat noemen we globally local”, legt Henk de Vree uit. “Lokaal onderzoeken we de vraag van de klant en beschikken we over kennis van de lokale markt en wet- en regelgeving, en we haken we de internationale expertise van Drees & Sommer aan waar nodig. En uiteindelijk profiteren daar onze opdrachtgevers van.” 

Lees meer over onze infrastructurele dienstverlening ►

Lees verder