Nieuws

ESG maakt logistiek vastgoed waardevast

De aanhoudende vraag naar bedrijfshallen, productiefaciliteiten, distributie- en fulfilmentcentra maakt logistiek vastgoed interessant als beleggingsobject. “ESG is in de financiële wereld inmiddels een begrip”, zegt Elger Groenland. Vanuit zijn functie als Head of Real Estate Consultancy begeleidt hij met zijn team veel transacties voor investeerders. “Maar ook voor ontwikkelaars is het nu het moment om vooruit te kijken en duurzaamheidsaspecten te integreren in een ontwerp.”

Groenland is binnen het managementteam van Drees & Sommer verantwoordelijk voor duurzaamheidsgerelateerde onderwerpen. “Duurzaamheid is een breed begrip. Ik leg het graag uit als toekomstbestendigheid. Binnen onze eigen organisatie stimuleer ik mijn collega’s en probeer ik hen te bewegen vanuit intrinsieke motivatie te werken. Extern adviseer ik met mijn team graag pro-actief: zo prikkel ik mijn omgeving toekomstgericht te denken. We kunnen onze klanten hierin ondersteunen met diverse producten; de EU Taxonomie assessment is daar één van.”

Objectieve taxonomie
EU Taxonomie is één van de componenten van ESG: een transparant classificatiesysteem dat volgt uit het Klimaatakkoord van Parijs. De classificatie bestaat uit verschillende rapportagecomponenten en maakt duurzame beleggingen betrouwbaarder. “Het doel van de EU Taxonomie”, vertelt Groenland, “is om objectief te kunnen vaststellen wat écht duurzaam is en wat niet. Dat gebeurt op basis van KPI’s waar een gebouw aan moet voldoen of nog aan moet gaan voldoen. Drees & Sommer heeft haar eigen tools ontwikkeld om hierover te rapporteren en roadmaps naar 2030 en 2050 op te stellen.”

Aftellen naar 2030
Peter Oosterbaan, Sector Leader Logistics, ziet ESG en EU Taxonomie als duidelijke kans voor projectontwikkelaars. “Van overheidswege wordt er steeds meer gevraagd dan alleen maar financiële gegevens. Er is al wetgeving op het gebied van ESG - Environment, Social en Governance - en de komende jaren tot 2030 zal die stapsgewijs verder worden uitgebreid. Bij ESG gaat het bijvoorbeeld over zaken als CO2-uitstoot, uitbuiting, belastingontduiking en corruptie. Dat heeft dus veel meer te maken met de langetermijnvisie van een organisatie en de toekomstbestendigheid van een asset. Wij adviseren ontwikkelaars en gebouweigenaren daar nu al, vooruitlopend op de dwingende Europese wet- en regelgeving, rekening mee te houden. 2030 is nog maar een kleine acht jaar vanaf nu. Gebouwen die over twee, drie jaar opgeleverd worden, kunnen maar beter meteen conform ESG worden ontwikkeld. Duurzaam vastgoed is dan óók bij oplevering nog zeer aantrekkelijk en waardevast.”

Compliant maken
In de Nederlandse wet- en regelgeving wordt nog vaak in labels gedacht, zeggen beide mannen. Maar labels zeggen niets over de validiteit van geldstromen. EU Taxonomie wordt wél strak gerapporteerd. “Transactiedeals klappen soms omdat een gebouw niet taxonomie-compliant blijkt”, aldus Groenland. “We verwachten dat dit veel vaker gaat gebeuren. Soms, maar zeker niet in alle gevallen, wordt een gebouw toch aangekocht en in een apart fonds geplaatst om later te verduurzamen. Het loont echt om voor je portefeuille een strategie uit te zetten en tijdig een verduurzamingstraject in te zetten. Het voordeel van Drees & Sommer is dat we niet alleen signaleren en rapporteren, maar vervolgens ook onze opdrachtgevers met integraal projectmanagement kunnen ondersteunen bij het implementeren van maatregelen.”

Meenemen in ontwerp
“Het loont echt om al in de ontwerpfase mee te kijken naar ESG”, zegt Oosterbaan. “Bij een haalbaarheidsstudie kunnen de diverse aspecten al worden geïntegreerd. Zaken die betrekking hebben op bouwbesluit, brandveiligheid en duurzaamheid bijvoorbeeld. En als je focus gebouwoverstijgend is, zoals bij gebiedsontwikkeling, is er veel winst te behalen – letterlijk ook in financieel opzicht – door al op de ontwerptafel rekening te houden met milieu en toekomstbestendigheid. Denk bijvoorbeeld alleen maar eens aan infrastructurele voorzieningen, beschikbaarheid van stroom en de inzet van alternatieve brandstoffen als waterstof.”

Lees verder