Nieuws

Esther Akkerman geeft Sector Healthcare bij Drees & Sommer Netherlands vorm en inhoud

Onlangs is Esther Akkerman (45) als Sector Leader Healthcare gestart bij Drees & Sommer Netherlands. In haar nieuwe functie gaat Esther de sector Healthcare, onderverdeeld in ‘Care’ en ‘Cure’, in Nederland verdere invulling geven. Daarnaast zal zij zich vanuit haar positie in het managementteam bezighouden met business development.

Na haar studies Bouwkunde aan de HTS en TU Delft en een studie Rechten aan de Leidse universiteit heeft Esther zeer ruime ervaring opgedaan in zowel projectmanagement en conceptontwikkeling als in de sector Healthcare. Bij Syntrus Achmea acquireerde en ontwikkelde zij jarenlang zorgvastgoed. Bij Woonzorg, waarvandaan Esther de overstap maakte naar Drees & Sommer, ontwikkelde en implementeerde zij als programmamanager diverse succesvolle en waardevolle Senior Living Environments en verpleeghuisconcepten.

Grote opgave in zorgvastgoed
Drees & Sommer heeft een sectorale werkwijze; Healthcare is één van de sectoren. Weliswaar heeft het projectmanagement- en vastgoedadviesbureau in de afgelopen 50 jaar tal van Healthcare-projecten begeleid, Esther heeft de uitdaging om de sector verder vorm te geven en uit te bouwen, in de breedte en de diepte. “Er speelt veel in de sector Healthcare”, weet Esther. “Zowel aan de ‘Care-’ als aan de ‘Cure-kant’ en op heel diverse vlakken. Als Sector Leader Healthcare focus ik me in eerste instantie op ‘Care’. Hoewel de grenzen niet meer zo scherp zijn afgetekend, ligt de grootste opgave in Nederland in het zorgvastgoed als gevolg van de vergrijzing, alle ‘bezuinigingen’ in de gezondheidszorg, personeelsproblematiek en het klimaatakkoord. Wat we bovendien zien is dat er in het spectrum wonen-welzijn-zorg-zware zorg een verschuiving plaatsvindt: het aandeel wonen steeds groter wordt en het aandeel ‘Cure’ steeds kleiner en specialistischer.”

Nieuwe woon- en zorgconcepten
Esther is ervan overtuigd dat dit alles zijn weerslag heeft op woningen, woonomgeving, gezondheidscentra, behandelcentra en ziekenhuizen. Op ruimtelijke ordening en vastgoed en bijvoorbeeld ook op technologie, die nu al onlosmakelijk verbonden is met huisvesting. “Mijn inschatting”, zo zegt zij, “is dat er nieuwe woon- en zorgconcepten nodig zijn waarin digitalisering en duurzaamheid zijn geïntegreerd. Nieuwe concepten vragen ook om andere werkwijzen van de gebruikers; ook dat is een aandachtspunt voor nu en de toekomst. Het mooie is: bij Drees & Sommer is de kennis van en ervaring met al die verschillende elementen in huis. Deels in Nederland, zoals expertise op het gebied van bouwkosten, ontwikkelmanagement, projectmanagement, fit-out en User Experience (UX) en, bijvoorbeeld als het gaat om smart buildings in zijn algemeenheid en smart hospitals in het bijzonder is er ook een schat aan ervaring in Duitsland en andere landen. Deze nieuwe functie is voor mij een geweldige mogelijkheid om mijn inzichten en ervaringen te combineren met de nationale en internationale expertise van Drees & Sommer. Hiermee kunnen we de opdrachtgevers van Drees & Sommer Netherlands perfect ondersteunen bij de realisatie van toekomstbestendige zorghuisvesting.”

Sectoren bedienen vanuit specifieke expertise
Binnen Drees & Sommer Netherlands is Esther verantwoordelijk voor business development. Vanuit deze rol neemt zij deel in het managementteam. "Mijn ambitie is het sectorale werken en denken van ons Nederlandse team, dus breder dan alleen de sector Healthcare, verder te ontwikkelen. We kunnen onze opdrachtgevers nog veel beter van dienst zijn wanneer we onze specifieke sectorale kennis en kunde bundelen. Met elkaar weten en kunnen we zóveel meer dan alleen. Door onze business development en sales meer te laten aansluiten, zowel procesmatig als inhoudelijk, kunnen we aansprekende projecten acquireren en zowel klanten als medewerkers aan ons verbinden.”

Bouwen aan een kennisorganisatie
Drees & Sommer Netherlands is nog een relatief jonge organisatie, gerekend vanaf de fusie tussen BOAG en Drees & Sommer in 2020. We zijn nog volop bezig ons te ontwikkelen en te groeien. De komende periode ga ik de mogelijkheden verder verkennen, plannen uitwerken en vervolgens implementeren. We gaan stap voor stap onszelf ontwikkelen, onze projecten en opdrachtgevers zodat straks iedere (toekomstige) opdrachtgever alleen nog maar met Drees & Sommer wil werken”, lacht Esther. “Ik kijk er enorm naar uit”, zegt Esther op de vraag naar haar ambitie, “om met gedreven professionals Drees & Sommer Netherlands groot te maken, om samen te bouwen aan een mooie kennisorganisatie waar we met onze expertise onze huidige en toekomstige opdrachtgevers blij mogen maken als we hen met onze dienstverlening hebben geholpen nog beter te worden in wat ze doen. Uiteindelijk bouwen we voor mensen en hun well-being; onze expertise kan daar het verschil in maken.”

Contact

Lees verder