Nieuws

EU Taxonomie en vastgoed: begin nu en anticipeer op de toekomst

© Absent Matter
Drees & Sommer adviseerde ontwikkelaar MRP over EU Taxonomie bij project MIX in Amsterdam.

Duurzame financiering in de vastgoedbranche is een groeiende markt. Investeerders, beleggers en gebouweigenaren leggen zich toe op de circulaire economie, uit intrinsieke motivatie – om de wereld een beetje beter te maken – maar ook omdat ze er terecht een lucratief businessmodel in zien. Nu gebeurt dat veelal uit vrije wil, maar de Europese wetgeving op dit gebied wordt steeds strenger. Stapsgewijs wordt de EU Taxonomie ingevoerd, een transparant classificatiesysteem dat volgt uit het Klimaatakkoord van Parijs. De taxonomie bestaat uit rapportagecomponenten die greenwashing tegengaan en duurzame beleggingen betrouwbaarder maken. Dat heeft ook grote impact op de bouw- en vastgoedsector. Tijdens een sessie op de Provada vertellen Drees & Sommer, EPEA en Madaster hoe we met die taxonomie kunnen omgaan en op deze manier de circulaire economie kunnen omarmen en versnellen.

  • Dit artikel verscheen bij Vastgoedmarkt
  • De Provadasessie van Drees & Sommer, EPEA en Madaster vindt plaats op woensdag 15 juni 2022 om 11:00 uur op het Vastgoedmarktpodium (stand 11.11B).
  • Bezoek stand 12.18 voor een nadere kennismaking met Drees & Sommer, EPEA en Madaster.

Elger Groenland van Drees & Sommer, Vince Limpens van EPEA en Jeroen Broersma van Madaster: drie partijen die de circulaire bouweconomie helpen aanjagen. ‘Het doel van de EU Taxonomie is om objectief te kunnen vaststellen wat écht duurzaam is en wat niet,’ legt Elger Groenland uit. Hij is Head Of Real Estate Consulting bij vastgoedadvies- en projectmanagementbureau Drees & Sommer Netherlands. ‘Dat gebeurt op basis van KPI’s waar een gebouw aan moet voldoen, of nog aan moet gaan voldoen. Er zijn meerdere instrumenten om de KPI’s te onderzoeken en de resultaten vast te leggen. Belangrijke tools die wij gebruiken voor onze 360 graden assessments worden voorzien door Madaster en EPEA. Onze intensieve samenwerking levert veel toegevoegde waarde op voor opdrachtgevers.’

Cradle to Cradle
Zonder data van materialen en producten is er geen gezond en circulair materiaalgebruik mogelijk. Madaster – de naam zegt het al – kun je zien als het ‘kadaster van materialen’. Maar het bedrijf, dat actief is in diverse Europese landen, is meer dan dat, zo legt managing director Jeroen Broersma uit. ‘Het is behalve een platform dat gebouwdata gebruikt om te registreren wat er aan materialen en producten in een gebouw zit, vooral ook een regie-instrument: als je wilt monitoren en sturen, dan moet je aan de voorkant de juiste informatie uitvragen. Door middel van diverse inzichten kan Madaster eigenaren van onroerend goed en overheidsinstanties in staat stellen om duurzame, op de taxonomie afgestemde investeringen te meten en aan te tonen. De advisering ligt vervolgens bij Drees & Sommer.’ Rode draad hierin vormt de Cradle to Cradle filosofie die EPEA al sinds 1987 uitdraagt als grondlegger van de circulaire economie, zo legt Vince Limpens, Real Estate Consultant, uit. ‘EPEA, sinds 2019 een dochter-onderneming van Drees & Sommer, heeft vergaande kennis van de chemische samenstelling van producten en materialen. De samenstelling heeft een directe invloed op de circulaire prestatie van de producten en de gebouwen waarin ze verwerkt worden. Materialenstromen kun je alleen holistisch in kaart brengen: van molecuul tot metropool.’

Niet minder slecht, maar meer goed
Limpens ziet dat Cradle to Cradle en het daarop gebaseerde circulair (ver)bouwen steeds meer terrein wint. ‘De basisgedachte is niet om het ‘minder slecht’ te doen, maar juist ‘meer goed’. Dat is een positieve benadering. De voorlopers binnen de circulaire economie doen dat nu uit eigen beweging en wachten niet op wetgeving. Ze zetten hun producten succesvol in de markt. Ze laten zien dat er geld mee te verdienen is.’

Het is vanuit die optiek niet meer dan logisch dat Nederland en Europa met steeds strengere wet- en regelgeving komen om de ‘achterblijvers’ te stimuleren en straks misschien zelfs iets af te dwingen, vindt Vince Limpens. ‘Dat gaat verder dan een stukje sustainability in het jaarverslag. Vastgoedfinanciers gaan in de toekomst afgerekend worden op hoeveel procent van hun uitstaand kapitaal in een groene categorie valt. Daarvoor heb je dan een set van definities nodig. De EU Taxonomie is bedoeld om een kwantitatief oordeel te geven aan groene investeringen.’

Ambities en stappenplan
De vastgoedwereld moet daarop voorbereid zijn. Maar hoe? Hoe de regelgeving er precies uit gaat zien, is nu nog niet precies bekend, maar wel in grote lijnen. De instrumenten van Drees & Sommer, EPEA en Madaster bieden mogelijkheden om er nu al op in te spelen, legt Elger Groenland uit. ‘Investeerders, beleggers en eigenaren kunnen vandaag de dag bij ons een assessment aanvragen. Dan zijn de gegevens op korte termijn beschikbaar. Daarmee kijken we niet alleen naar de doelstellingen van dit moment, maar ook naar die op langere termijn – zoals het Klimaatakkoord heeft vastgelegd: 55 procent minder uitstoot in 2030 en energieneutraal in 2050. Via zo’n beheerstool formuleren we de ambities en mogelijke tussenstappen. Daar kan je meteen mee aan de slag.’

‘Begin gewoon,’ is het motto van de drie heren. ‘Benodigde investeringen zijn nu relatief laag en er zijn genoeg voorbeelden die laten zien dat de circulaire economie werkt. Op dit moment, liefst vóór de ontwerpfase van ontwikkelingen, kun je nog eenvoudig inspelen op de wet- en regelgeving die er hoe dan ook aan komt. Als je het straks moet aanpassen, dan kan het weleens pijn gaan doen.’

Lees verder