Nieuws

Event: Future-proof Educational and Research Buildings

De rol van vastgoed bij het terugdringen van de CO2-uitstoot is van cruciaal belang in de moderne samenleving. Onderwijsgebouwen hebben hierin een grote rol: in 2050 moeten gebouwen in de onderwijssector  maar liefst 95 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990.

Het hoger en wetenschappelijk onderwijs is veelal verder met energiemaatregelen dan het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, vanwege hun eigen budgetbeheer en investeringsmogelijkheden. Toch blijkt dat de doorlooptijd van bouwprojecten te lang is om de gewenste transitie te versnellen. Het kan soms wel zeven jaar duren tussen het initiatief en de ingebruikname van een nieuw gebouw. Daarom is het noodzakelijk om bestaande onderwijshuisvesting intensief te verduurzamen en duurzame nieuwbouw te realiseren.

De onderwijsomgevingen van vandaag de dag worden gekenmerkt door een hoge mate van dynamiek, met een groeiende behoefte aan ruimte, lokalen en apparatuur die vaak niet kan worden geboden door bestaande gebouwen. Hierdoor wordt duurzaamheid steeds belangrijker bij de ontwikkeling en bouw van onderwijs- en onderzoeksgebouwen, zowel vanuit ecologisch, economisch als sociaal-cultureel oogpunt. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, kunnen sufficiëntiestrategieën worden toegepast om het ruimtegebruik te optimaliseren. Daarnaast kan circulaire bouw en levenscyclusoverwegingen helpen om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Het streven naar CO2-reductie en een efficiënter gebruik van ruimte en hulpbronnen vormen belangrijke uitdagingen voor het onderwijsveld. Het is essentieel om duurzame bouw- en ontwerpprincipes te omarmen om zowel ecologische als economische en sociaal-culturele doelstellingen te bereiken.

De internationale Expert Talk 'Future-proof Educational and Research Buildings' in Delft op donderdagmiddag 5 oktober belicht de diverse invalshoeken en aandachtspunten voor de ontwikkeling en realisatie van nieuw vastgoed en de verduurzaming van bestaand vastgoed. De bijeenkomst vindt plaats in het inspirerende Co-Creation Center van The Green Village op het campusterrein van de TU Delft. Dit evenement wordt in het Engels gehouden. 

Het programma
Onderdeel van het middagprogramma is onder meer een inspirerende keynote speech door Hubert Linssen (TU Delft) gevolgd door thematische impulse speeches, pitches en paneldiscussies met experts over de onderwerpen duurzaam bouwen, innovatie in de groene bouw en campusontwikkeling. Sprekers zijn onder andere Jaap-Willem Kleijwegt (UNStudio), Jeroen Broersma (Madaster), Hein van Tuijl (EPEA Benelux), Richard Murray (AA Projects), Marzia Traverso (University of Aachen), Jacqueline Lemm (TFI Aachen) en Kristina Knauf (LANDsrl).

Bekijk het programma van deze Expert Talk 

Gebruik de onderstaande link om je te registreren voor de Expert Talk 'Future-proof Educational and Research Buildings'. Na je registratie ontvang je meer informatie over het evenement.