Nieuws

Grootste vrachtgebouw op Schiphol op maat gemaakt voor dnata

© Schiphol Commercial Real Estate

Het mag duidelijk zijn: logistiek is essentieel op Amsterdam Airport Schiphol. De grondafhandeling van bagage en vracht moet boven alles snel en efficiënt verlopen. Schiphol hecht veel waarde aan innovaties in de toeleveringsketen die de hoge kwaliteit en doelmatigheid van de grondafhandelingsdiensten verbeteren. Ook waar het gaat om de realisatie van nieuwe logistieke gebouwen op het Schiphol-terrein is de standaard hoog, op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Schiphol Commercial Real Estate (SCRE) vroeg Drees & Sommer haar te ondersteunen met advies, projectmanagementwerkzaamheden en directievoering in de uitvoeringsfase van ‘Vrachtgebouw 17’, met een oppervlakte van circa 61.000 m2 het grootste vrachtgebouw op Schiphol Zuidoost.

Vergroting Nederlandse vrachtcapaciteit
Schiphol Commercial Real Estate ontwikkelde Vrachtgebouw 17 voor dnata, een toonaangevende wereldwijde aanbieder van grondafhandelingsdiensten, die het gebouw langjarig zal huren. ‘dnata Cargo City Amsterdam’, zoals het gebouw wordt genoemd, bestaat uit een bedrijfsruimte met een inpandige kantoorverdieping van 6.700 m2 en een losstaand tweelaags entreegebouw. Het project is SCRE's grootste commerciële vastgoedontwikkeling ooit op Schiphol. Als een van de grootste en meest geavanceerde faciliteiten in zijn soort zal dnata Cargo City Amsterdam de vrachtcapaciteit in Nederland aanzienlijk vergroten. Het vrachtgebouw krijgt een overslagcapaciteit van 850.000 ton vracht op jaarbasis. “Bij een gebouw op een luchthaven liggen de eisen voor wat betreft veiligheid en efficiency heel hoog. Wanneer je dan ook nog praat over een project van deze omvang, dat in een zeer strakke planning gerealiseerd moet worden, dan heb je het wel over een heel interessante managementopdracht”, zegt managing director André Leeuwis van Drees & Sommer, die aan dit project is verbonden als senior-directievoerder.

Duurzame en milieuvriendelijke hout-hybridebouw
Het gebouw, een ontwerp van DP6 architectuurstudio, zal voldoen aan de hoogste industrienormen voor een efficiënte en veilige afhandeling van alle soorten vracht, waaronder bederfelijke waren, farmaceutische producten, gevaarlijke goederen, post, levende dieren, vliegtuigmotoren en voertuigen. De nieuwbouw krijgt het certificaat BREEAM-NL Excellent voor de duurzaamheid en het milieuvriendelijke ontwerp van de faciliteit. “De bouwmethodiek is bijzonder voor een bedrijfshal: de prefab kolommen worden voorzien van houten liggers”, licht projectmanager Jasmijn Klingens van Drees & Sommer toe. “Op deze schaal is de hybride houtconstructie nog niet eerder toegepast. Gezien de gewenste kleinere footprint en snelheid van bouwen is het een heel bewuste keuze die SCRE gemaakt heeft. In het gebouw is verder ten minste 50% gerecyclede materialen toegepast, wordt het enorme dak voorzien van PV-panelen en wordt het gebouw aangesloten op een WKO-installatie (warmte-koudeopslag).” Klingens ondersteunt in haar rol ontwikkelingsmanager André Cloosterman van SCRE. “De factor tijd in relatie tot de omvang van het project en de toepassing van een relatief nieuwe bouwmethodiek leggen een zekere druk op de realisatie van de nieuwbouw. Dat maakt het een extra interessante uitdaging”, zegt zij.

Complexe automatisering inpassen in casco
dnata Cargo City Amsterdam wordt volledig afgestemd op de wensen en eisen van eindgebruiker dnata. Naast de directievoering en het integrale projectmanagement begeleidt Drees & Sommer ook de inpassing van de huurdersvoorzieningen voor dnata in het casco. Projectmanager Teun Manders wordt ingevlogen voor de coördinatie van de huurderswensen: “Het nieuwe vrachtgebouw wordt state-of-the-art: volledig geautomatiseerd met onder meer automatische opslag- en retrievalsystemen met twaalf materiaalkranen. Ook worden zeven intelligente automatisch geleide voertuigen ingezet om een flexibel en schaalbaar transport van luchtvrachtcontainers of -pallets binnen de terminal te garanderen. Dit is een productinnovatie van Lödige Industries die hier voor het eerst op grote schaal wordt ingezet. Automatisering en zware installaties hebben ook hun weerslag op het gebouw an sich. De huurder wil voor de benodigde installaties in het casco aanpassingen aan laten brengen. Namens SCRE, die het gebouw na oplevering in eigendom en beheer neemt, beoordeel ik de gewenste aanpassingen en ga daar waar nodig over in gesprek met de huurder.”

Alle bouwstadia tegelijk
De bouw van dnata Cargo City Amsterdam heeft in september jl. het hoogste punt bereikt. “Aannemer De Vries en Verburg Bouw is zeer consciëntieus”, aldus Leeuwis. “Ze werken nauwkeurig en strikt op planning. Een mooie prestatie met zo’n 150 man in ploegendienst. Bijzonder aan de realisatie van dit project is dat alle bouwstadia tegelijk voorbijkomen: aan de ene kant van het gebouw is een ploeg al aan het afbouwen terwijl aan de andere kant nog dakplaten gelegd worden.”

Zodra het casco is opgeleverd, de huurdersvoorzieningen zijn gerealiseerd en de testing & commissioning heeft plaatsgevonden zal dnata het gebouw in 2024 in gebruik nemen.

Peter OosterbaanSector Leader Logistics

+31 620210741
peter.oosterbaan@dreso.com