Nieuws

Het beste bouwmanagement heeft techniek én samenwerking onder controle

© Proloog
The Joan, Amsterdam

Het succes van een bouwproject valt of staat met niet alleen de technische beheersing maar ook controle over de ‘zachte factoren’: de samenwerking met de opdrachtgever, binnen een projectteam, met aannemers en onderaannemers bijvoorbeeld. ‘We managen bouwprojecten in alle fasen uiteraard continu op financiën, tijd en kwaliteit’, zegt André Leeuwis, managing director van Drees & Sommer Nederland. ‘Daarnaast is ook het beheersen van de risico’s en informatiestromen en de communicatie met de stakeholders van een project in onze optiek essentieel voor een optimaal resultaat.’

Ondersteuning en advies in het totale bouwproces
Voor bedrijven, instellingen, investeerders of gemeenten is het interessant om het management van het gehele bouwproces – van plantoetsing en voorlopig ontwerp tot en met realisatie - over te laten aan een professionele partij. Drees & Sommer en BOAG, sinds de fusie medio 2020 ‘part of Drees & Sommer’, hebben nationaal én internationaal alle kennis en ervaring in huis om te ondersteunen en adviseren in alle fasen van het proces, of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of onderhoud. ‘Zo beoordelen we in de plantoetsingsfase het ontwerp op technische en functionele kwaliteit, verschijningsvorm in relatie tot budget en volume in relatie tot bestemming en vergunningsfactoren’, aldus Leeuwis. ‘Tijdens de realisatie worden we vaak ingeschakeld voor de  directievoering en voor het toezicht. Neem bijvoorbeeld projecten als de universiteitsbibliotheek en het nieuwe faculteitsgebouw LAB42 van de UvA, het multi-tenantkantoorgebouw The Joan, de nieuwbouw van het hoofdkantoor van NVM en van een appartementencomplex als SUD. We sturen aan, controleren en sturen waar nodig bij om de contractueel vastgelegde afspraken, de kwaliteitsnormen van onze opdrachtgever en de veiligheid op de bouw te borgen.’

Techniek en samenwerking voor optimaal resultaat
‘Wij hebben het gehele bouwproces onder controle’, aldus Leeuwis. ‘Kunnen onze opdrachtgever écht ontzorgen. We luisteren naar zijn eisen, verlangens en uitdagingen, denken vanaf het begin mee over nieuwe oplossingen, zijn dedicated en behartigen zijn belangen in alles wat we doen. Naast het op orde hebben van de technisch inhoudelijke aspecten van een project, is de houding en het gedrag van betrokkenen van grote invloed op het voorkomen van conflicten en faalkosten. Dat is één van de redenen dat we streven naar een goede samenwerking, gebaseerd op vertrouwen. Alleen als we mét elkaar gaan voor een optimaal resultaat, kunnen we dat ook écht bereiken. In de praktijk hebben we daar keer op keer bewijs van.’

Integrale dienstverlening
‘We zien dat de integrale benadering van Drees & Sommer/BOAG ons onderscheidt’, zo zegt Leeuwis. ‘De dienstverlening van onze contract- en kostenexperts sluit bijvoorbeeld perfect aan op die van project- en bouwmanagers en die weer op de kennis van onze user experience en fit-out professionals. De real estate consultants hebben een grote toegevoegde waarde bij aankoop van een project én bij het effectief en toekomstgericht beheer van een opgeleverd gebouw. Juist omdat we vaak van begin tot eind bij een project betrokken zijn, kennen we onze opdrachtgever, het project, de aannemers en de stakeholders goed en kunnen we heel snel schakelen.’

______________________

Lees meer over de dienstverlening van Drees & Sommer Netherlands: