Nieuws

Het circulaire en gezonde schoolgebouw als leermiddel

©iStock/nilimage

In de wereld van onderwijs staan de leerlingen en kwaliteit van schoolprestaties centraal. Maar in hoeverre moeten de kosten voor vastgoed en didactische middelen strikt gescheiden blijven als onderwijshuisvesting directe invloed heeft op leerresultaten? Esther Akkerman-Dwars, Sector Leader bij vastgoedadviesbureau Drees & Sommer, en Vince Limpens, Real Estate Consultant bij EPEA, de grondlegger van de Cradle to Cradle® ontwerpmethodiek, verkennen deze vraag met een vernieuwend perspectief. “Wij vinden dat het schoolgebouw ook beschouwd kan worden als leermiddel. Dit zou schoolbesturen meer financiële armslag geven bij het bouwen en renoveren van gezonde en circulaire schoolgebouwen. We roepen innovatieve schoolbesturen op om deze oplossingsrichting samen met ons uit te werken.”

De school als leermiddel
“Als we leermiddelen definiëren als alles wat nodig is om de gewenste leerdoelen te bereiken, dan zouden ook maatregelen zoals goede ventilatie en het gebruiken van gezonde en circulaire materialen gefinancierd kunnen worden met onderwijsgeld,” aldus Limpens. “Dat,” vult Akkerman aan, “is een verschuiving van het perspectief, waarbij de bouw- en onderhoudsbudgetten vanuit de gemeente en de budgetten voor de exploitatie vanuit het onderwijs als geheel worden overwogen. Kan en wil de gemeente in grotere mate meefinancieren als wordt gekozen voor een school waar betere resultaten behaald worden? Een ultieme kans voor een gemeente om beter te voldoen aan haar primaire taak. En als school kun je écht sturen op total cost of ownership.”

Gezondheid is onlosmakelijk verbonden met de materialisatie
“Luchtkwaliteit beïnvloedt de gezondheid, negatief of positief”, weet Limpens uit zijn ervaring bij EPEA. “En luchtkwaliteit wordt mede bepaald door de materialen die voor de binnenafwerking en het meubilair gebruikt zijn. Meubels, verven en vloerbedekking stoten tijdens het gebruik chemische stoffen uit, de zogeheten vluchtige organische stoffen of kortweg VOS. Deze hebben een bewezen negatief effect op de cognitieve vermogens en prestaties van leerlingen. Zelfs gerecycled of biologisch materiaal garandeert niet automatisch zuivere lucht. In Cradle to Cradle® is gezondheid een prioriteit, want wie wil nu ziek worden van materialen om zich heen. Daarnaast wordt gestreefd naar een continue kringloop van materialen, waarbij de kwaliteit van de materialen ook ná recycling behouden blijft.”

Aantoonbaar lager ziekteverzuim
Een concreet voorbeeld van de Cradle to Cradle® benadering is het Stadskantoor Venlo-project, waar EPEA samenwerkte met onder meer Kraaijvanger Architects. Het volledige gebouw is ontworpen volgens de principes van Cradle to Cradle®, met als één van de doelstellingen een betere kwaliteit van de binnen- dan van de buitenlucht. Ter referentie: in Nederland is de binnenluchtkwaliteit doorgaans acht tot tien keer slechter dan buiten. De case van Stadskantoor Venlo toont aan dat dergelijke positieve resultaten haalbaar zijn. Constante monitoring en wetenschappelijk onderzoek hebben een aanzienlijke daling van het ziekteverzuim onder de medewerkers aangetoond. Daarnaast zuivert de enorme groengevel aan de noordkant de lucht binnen de directe omgeving van het gebouw. Het is een voorbeeld van hoe elk gebouw, of het nu een kantoor, woning, verpleeghuis of school is, een positieve impact kan hebben op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers en de omgeving.

Betere leerprestaties
Een gebouw dat de gezondheid bevordert is interessant in alle sectoren. Zeker ook in het onderwijs. Studies van onder meer Maastricht University tonen aan dat leerlingen beter presteren in gebouwen met een gezond binnenklimaat. Limpens en Akkermans zijn het erover eens: met een keuze voor duurzame, gezonde materialen en technische toepassingen kun je een leer- en werkomgeving creëren waar kinderen en medewerkers graag zijn en waar zij zich goed voelen. En waar het ziekteverzuim aantoonbaar lager is.

Studies tonen aan dat de prestaties beter zijn in gebouwen met een gezond binnenklimaat. Zéker ook in het onderwijs.


Correlatie wetenschappelijk onderbouwd
Een onderzoek van Harvard University bevestigt de relatie tussen de binnenluchtkwaliteit en cognitieve prestaties: gemiddeld werd een toename van 400ppm in het CO2 -gehalte in verband gebracht met een afname van 21% van de cognitieve scores, en een toename van 500 μg/m3 van het totaal aan vluchtige stoffen (TVOS) werd in verband gebracht met afname van 13% van deze scores.   

Kijken we specifiek naar onderwijsomgevingen, dan blijkt uit onderzoek van Maastricht University onder 27 Limburgse basisscholen dat hoge concentraties CO₂ in de klas, tijdens het semester voorafgaand aan een toets, de prestaties van de leerlingen in die toets meetbaar verlagen.. Vooral kinderen in de groepen 7 en 8 worden het sterkst beïnvloed door de binnenluchtkwaliteit, en het effect is het meest significant op het gebied van taal en rekenen. “Kortom”, zo zegt Akkerman, “hoe je basisschool gebouwd is, bepaalt voor een groot deel je start van je (onderwijs)carrière. Je zou hem zelfs kunnen doortrekken naar levenskwaliteit; het is namelijk gebleken dat het opleidingsniveau een grote rol speelt in je gezondheid, ook op latere leeftijd”.

Samenwerking gezocht met innovatief schoolbestuur
Terug naar de oorspronkelijke gedachte van Akkerman en Limpens. “Wat nou als het mogelijk zou zijn om de ’elementen die de leerresultaten positief beïnvloeden – goede ventilatie, gezonde materialen en duurzaamheidsmaatregelen – te financieren met onderwijsgeld?” Akkerman en Limpens roepen scholen op om hierin samen op te trekken. “We willen heel graag een pilot opzetten met één of twee scholen of schoolbesturen om out-of-the-box te denken. Als Drees & Sommer willen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de budgetten ánders, beter, in te zetten. Wij zijn ervan overtuigd dat we het verband van circulariteit en gezondheid in de fit-out van onderwijsinstellingen kunnen staven met bewijzen en maken ons er sterk voor dat te koppelen aan wet- en regelgeving. Naast de procesbegeleiding door de tandem van EPEA en Drees & Sommer kunnen we uiteraard de daadwerkelijke realisatie van een circulaire en gezonde school van initiatief tot en met uitvoering verzorgen.”

Esther Akkerman-DwarsSector Leader

+31 (0)6 228 112 59
esther.akkerman@dreso.com

Lees verder