Nieuws

Hybride werkomgeving: “Met de focus op de eindgebruiker winnen we het meest”

Noem een willekeurige sector en het is van belang dat de eindgebruiker daar past: een kantoor dat het beste in de medewerkers naar boven haalt of een theater voor een ultieme beleving. De investering in een optimale ervaring levert gebruikerstevredenheid op en daarmee uiteindelijk ook financieel voordeel. Bij Drees & Sommer houden ze daarom, juist ook post-corona, de eindgebruiker in iedere fase van een huisvestingsproject scherp in het vizier.

Dit artikel verscheen in het magazine Analyse ►

Hybride werkomgeving
Salla Lardot, Head of UX & Workplace Consulting bij Drees & Sommer signaleert grote veranderingen in de ontwikkeling van de werkomgeving. “Werknemers zijn door de coronapandemie versneld flexibeler, onafhankelijker en autonomer geworden. Er heeft zich een nieuw hybride werkmodel ontwikkeld, gevoed door individuele eisen in de zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen werk en privé. Náást het traditionele kantoor zie je dat mensen eigenlijk overal kunnen werken. Mensen kiezen steeds vaker zelf wanneer, met wie en waar ze werken.”

Waarom komen mensen nog naar kantoor?
Veel bedrijven zetten nieuwe technologieën in om werknemers op afstand te ondersteunen. Het kantoor van de toekomst moet in dat hybride systeem toegevoegde waarde bieden. Salla Lardot: “Waarom komen mensen nog naar kantoor? De functieverandering vraagt om een ander type omgeving die meer ontspannen, inspirerend en stimulerend is. Eén van de gevolgen is dat de balans in de beschikbare kantoorruimte moet worden verlegd van grotendeels individuele werkplekken naar veel meer samenwerkings- en interactieruimtes.”

Wat zijn de behoeften van de gebruikers?
Bij veel huisvestingsprojecten ligt de focus vooral op het ontwerp en de uitvoerbaarheid. Daphne Gielesen is teamleader Projectmanagent Fit-out en Facility Management bij Drees & Sommer: ”Door corona beseffen steeds meer organisaties dat hun succes in belangrijke mate afhangt van de werk-, leer- en zorgomgeving en daarmee het welzijn van hun medewerkers. Wat veel organisaties zullen herkennen is dat de gebruikersbehoefte nu versneld evolueert. Actuele vragen zijn waarvoor en in welke mate medewerkers nog naar kantoor gaan in de toekomst. Wij zien dat het antwoord verschilt per sector en organisatie. Deze veranderende behoefte vertalen wij naar de gebouwde omgeving. Het inzetten van technologie is steeds belangrijker om in die behoefte te kunnen voorzien. Door technologieën in te zetten kunnen gezondheidsbarrières worden weggenomen en wordt online communicatie en samenwerking mogelijk, ook met collega’s die vanuit huis werken. We zien steeds meer een samenspel tussen functionaliteiten, technologieën en services om de eindgebruiker optimaal te bedienen. En samen met EPEA, part of Drees & Sommer hebben we alle kennis in huis om dit op een duurzame en circulaire wijze te realiseren.”

Visualize, realize, operate
“Ons team ondersteunt organisaties bij het vaststellen van de post-pandemische huisvestingsbehoefte. Hierbij hanteren wij een integrale benadering van UX, projectmanagement en facility management, die gericht is op het behalen van de organisatiedoelstellingen. Huisvesting kan als katalysator dienen voor het succes van de organisatie. Alles begint met een UX onderzoek: wat heeft de organisatie nodig; wat is de visie, de ambitie en wat zijn de kaders. En wat heeft de eindgebruiker nodig vanuit de aard van zijn werkzaamheden en verwachtingen.”

Lees meer over de dienstverlening van Drees & Sommer Netherlands: