Nieuws

Investeren in een zee aan lege bureaus? Of liever in een levendig kantoor?

©Peter Neusser

Een recent onderzoek van TNO uit 2022 laat zien dat de Nederlandse beroepsbevolking een balans zoekt tussen thuiswerken en werken op kantoor, met een voorkeur voor 50% thuis en 50% op kantoor. In een tijd waarin hybride werken steeds gebruikelijker wordt, staan organisaties voor de uitdaging om werkplekken te creëren waar mensen zich prettig voelen en die behalve functioneel ook nog eens inspirerend zijn. Salla Lardot, Senior UX-consultant bij projectmanagement en vastgoedadviesbureau Drees & Sommer benadrukt het belang van het investeren in kwalitatieve werkruimte: “Organisaties willen investeren in een werkomgeving die goed en veelvuldig gebruikt wordt. We willen met die organisaties graag de ´golden spot´ creëren, die ervoor zorgt dat het druk is en bruist op kantoor.”

Keuze uit werksettings is essentieel

Deze wens voor een hybride werkmodel weerspiegelt de behoefte van werknemers aan empowerment: flexibiliteit en keuzemogelijkheden in hun werksetting. Werknemers die hun werk zelf kunnen organiseren en hun werkomgeving kunnen beïnvloeden zijn bewezen tevredener, zelfverzekerder en loyaler. Lardot: “De voordelen van thuiswerken zijn duidelijk: meer tijd voor persoonlijke ontspanning. Aan de andere kant stimuleert een aantrekkelijke kantooromgeving de medewerkers en biedt de gelegenheid voor waardevolle contacten met collega's en klanten. Een essentiële factor voor een positieve werkervaring is de beschikbaarheid van diverse typen werkplekken: de keuze voor een werkplek die innovatief teamwerk en gezelligheid ondersteunt, voor gefocust individueel werk of overleg, is van onschatbare waarde voor medewerkers.”

Sociaal epicentrum
In een recent project voor Athora Netherlands in het duurzame verzamelgebouw EDGE Amsterdam West heeft het UX-team van Drees & Somer zich gericht op het creëren van diverse werksettings die rekening houden met hybride werken en de activiteiten die werknemers op kantoor of remote uitvoeren. Zo is het break-out café een plek voor sociale cohesie; het fungeert als een sociaal epicentrum op kantoor waar plezier, eten, cultuur en gemeenschap samenkomen. Senior UX-consultant Britt Luijpers is vanaf de eerste stappen in de herhuisvestingsopgave van Athora betrokken geweest. “Athora heeft ervoor gekozen het werken in zones te centreren, dit zorgt voor een bruisend, gezellig en druk 'Connected' gebied dat ervoor zorgt dat zowel bekende als onbekende collega's elkaar ontmoeten.

Atrium als stimulerende verbinder
Eén van de ontwerpkenmerken bij Athora is het atrium onder de iconische koepelconstructie, waar de sociale ruimten omheen gegroepeerd zijn. Luijpers: “Een atrium biedt zicht, overzicht en visuele verbindingen. Zo’n open ruimte laat veel natuurlijk licht binnen en geeft een enorm ruimtelijk gevoel; twee factoren die zorgen voor een prettige en bovendien gezondere werkomgeving. Gebruikers waarderen het atrium daarnaast ook omdat het enerzijds beschutting biedt tegen de externe omgeving terwijl het een visuele link met de buitenkant en de lucht behoudt.”

Kleiner vloeroppervlak, groter volume
Een atrium in een gebouw stelt de ontwerper in staat om boeiende ontmoetingsplekken te creëren voor ontmoeting, interactie en gezelligheid. Daarmee heeft deze ruimte een stimulerend effect voor de werknemerstevredenheid en verbinding. Lardot licht toe: “Voor veel van onze opdrachtgevers is connectiviteit, betrokkenheid en innovatie prioriteit bij het ontwerp van hun nieuwe kantoorruimte. In antwoord daarop adviseren wij regelmatig om het vloeroppervlak te verkleinen en het volume te vergroten. Vervang de zeeën van lege bureaus door ruimtes van hoge kwaliteit die met de toevoeging van bijvoorbeeld food & fun mensen inspireren om het beste uit de werkplek te halen. Rond atria kun je geweldige dynamische ontwerpen maken waar mensen elkaar informeel of formeel kunnen ontmoeten.”

De ideale werkomgeving van de toekomst
Organisaties willen investeren in kantoorruimte die medewerkers bindt en verbindt, is de ervaring van Drees & Sommer. Daarom is het zo belangrijk precies dát te ontwikkelen wat de organisatie nodig heeft. Lardot: “Ons UX-team heeft de ‘Future Envisioning Tool’ ontwikkeld als hulpmiddel om samen met de opdrachtgever de perfect passende werkomgeving te ontwikkelen. Deze tool helpt gebruikers na te denken en te praten over de toekomstige werkplek, ongeacht de beperkingen van de huidige omgeving. Welke ruimte is er nodig, waar wordt deze voor gebruikt, door wie en hoe frequent? De tool bevordert samenhang binnen de gebruikersgroep en stimuleert creatieve ‘out of the box’ ideeën. Hij helpt je de behoeften van medewerkers bij hybride werken te begrijpen en een geweldige werkplekervaring te creëren. Binnen een week kun je een toekomstgerichte werkplekvisie formuleren, waarin de drijfveren van je organisatie zijn geïdentificeerd.”

De weg naar productieve en tevreden eindgebruikers
De toekomst van werk draait om flexibiliteit, empowerment en het creëren van inspirerende werkplekken. Een zee aan lege bureaus is niet langer nodig, want de weg naar productiviteit en tevredenheid op de werkplek begint met het bieden van keuzemogelijkheden en het omarmen van innovatieve ontwerpconcepten. Drees & Sommers Future Envisioning Tool maakt inzichtelijk welke ruimtelijke inrichting maximale kwaliteit toevoegt voor iedere specifieke organisatie.

Voor meer informatie over de Future Envisioning Tool en de mogelijkheden voor de optimale kwalitatieve uitwerking van een maatwerk werkplekconcept gaan Senior UX-consultants Britt Luijpers (links op de foto) en Salla Lardot (rechts op de foto) graag een persoonlijk gesprek aan.

 

 

Lees verder